UNFPA-ko 2021 txostena”Nire gorputza nirea da”

Nazio Batuen Biztanleria Funtsak (UNFPA) Munduko Biztanleriaren Estatua 2021 txostena aurkeztu du, “Nire gorputza nirea da” izenburupean, eta emakumeen gorputzaren autonomian jarri du arreta: boterea eta beren gorputzen gainean erabakiak hartzeko gaitasuna, indarkeriaren edo beste norbaitek haien ordez erabakitzearen beldurrik gabe.

Txostenaren ardatza 5. GIHaren 5.6 helburua da, sexu- eta ugalketa-osasunerako eta ugalketa-eskubideetarako sarbide unibertsala bermatzea eskatzen duena.

Helburu horretan izandako aurrerapenak neurtzeko bi adierazle daude:

Lehenengoak, 5.6.1 adierazleak, sexu-harremanei, antisorgailuen erabilerari eta ugalketa-osasunaren arretari buruzko erabakiak hartzen dituzten 15 eta 49 urte bitarteko emakumeen proportzioa neurtzea du helburu.

Bigarrenak, 5.6.2 adierazleak, gizonei eta emakumeei 15 urtetik aurrera sexu- eta ugalketa-osasunerako eta horri buruzko informaziorako eta hezkuntzarako sarbide osoa eta berdintasunezkoa bermatzen dieten legeak dituzten herrialdeen kopurua monitorizatzen du.

Bi adierazleetarako lortutako datuen arabera, ehunka milioi emakume eta neska ez dira beren gorputzen jabe. Beren bizitzak beste batzuek gobernatzen dituzte.

Datuak eskuragarri dauden herrialdeetan:

  • Emakumeen % 55 baino ez dago erabat ahaldunduta osasun-arretarekin, kontrazepzioarekin eta sexu-harremanak izateko edo ez izateko gaitasunarekin lotutako erabakiak hartzeko.
  • Herrialdeen % 71k soilik bermatzen du amatasun-zerbitzu integralak izatea.
  • Soilik herrialdeen % 75ek bermatzen dute legez antikontzepziorako sarbide osoa eta bidezkoa.
  • Herrialdeen % 80k baino ez ditu sexu-osasuna eta -ongizatea babesten duten legeak.
  • Herrialdeen % 56 inguruk baino ez dituzte sexualitateari buruzko hezkuntza integrala babesten duten legeak eta politikak.

Txostena (gaztelaniaz)

X