Euskadiko udalerriek GIH-ei egindako ekarpenari buruzko 2. txostena

Udalsarea 2030 Udalerri Jasangarrien Euskal Sareak borondatezko bere bigarren txostena argitaratu du euskal udalerriek 2015 2019 aldian Garapen Iraunkorrerako Helburuei (GIH) egindako ekarpenari buruz, 2019an argitaratutako aurreko txosten bati jarraipena emanez. Informazioa aldi horretarako indarrean dauden tokiko jasangarritasun-politiketatik dator, udalerriek Agenda 2030 bereganatu aurretik diseinatutakoak gehienbat. Txostenak Euskadiko tokiko jasangarritasun-politiken lorpen nagusiak jasotzen ditu GJHei dagokienez, bai eta datozen urteetan indartu eta landu beharreko alderdiak ere.

Agenda 2030en egungo testuinguruari dagokionez, Udalsarea 2030eko 64 udalerrik tokiko egoerari buruzko txosten bat dute GIHei dagokienez, tokiko beren jasangarritasun-planen ebaluazioan eta jarraipenean oinarrituta GJHen ikuspegitik. 5 udalerrik hartu dituzte kontuan GIHak beren Tokiko Jasangarritasun Plan berriak egiteko orduan20 udalerri tokiko beren 2030 Agendak lantzen ari dira jada, eta 50 gehiago ari dira Tokiko 2030 Agendaranzko lehen urratsak egiten, prestakuntzaren, informazioaren, lantaldeetako parte-hartzearen eta abarren bidez.

Euskal udalerriek egindako esku-hartzeak sartzen dira bestelako xede hauek lortzeko: hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea; kontsumo- eta ekoizpen-modalitate jasangarriak bermatzea; klima-aldaketari eta bere efektuei aurre egiteko premiazko neurriak hartzea; ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak modu jasangarrian kontserbatzea eta erabiltzea garapen jasangarrirako; lehorreko ekosistemen erabilera jasangarria babestea, leheneratzea eta sustatzea, basoak modu jasangarrian kudeatzea, desertifikazioaren aurka borrokatzea, lurren degradazioa geldiaraztea eta inbertitzea eta biodibertsitatearen galera geldiaraztea; gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea garapen jasangarrirako, justiziarako sarbidea erraztea eta kontuak errendatzen dituzten erakunde eraginkor eta inklusiboak eraikitzea; garapen Jasangarrirako Munduko Aliantza ezartzeko eta suspertzeko baliabideak indartzea; eta hizkuntza- eta kultura-aniztasuna sustatzea.

Txostena:

Euskal Udalerrien ekarpena Garapen Jasangarriaren Helburuei

X