Si no veu correctament aquest correu, cliqui aquí

 Sino ves correctamente este e-mail pincha aquí

 

TAULA RODONA

MESA REDONDA

 

 

 

Les llengües en la cooperació

per al desenvolupament

 

 

Las lenguas en la Cooperación

para el desarrollo

 

17 d'octubre de 2013

18:30 - 20:30

 

Sala d'Actes del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya

Via Laietana 26

 

BARCELONA

17 de octubre de 2013

18:30 - 20:30

 

Sala d'Actes del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya

Via Laietana 26

 

BARCELONA

 

La llengua és una de les expressions culturals més decisives de les societats, però no sempre reben l'atenció adequada.

 

Per reflexionar sobre aquest aspecte, analitzar casos i proposar iniciatives per al canvi, la UNESCO Etxea, organitza una taula rodona.

La lengua es una de las expresiones culturales más determinantes de las sociedades, pero éstas no siempre reciben la atención precisa.

 

Con el fin de reflexionar sobre este aspecto, analizar casos y proponer iniciativas para el cambio, UNESCO Etxea, organiza una mesa redonda.

Intervenen:

 

Jéssica Dominguez

Tècnica del Programa de Cultura per al Desenvolupament d'UNESCO Etxea.

 

José Antonio Flores Farfán

Punt focal delegació Linguapax Mèxic.

 

Itziar Idiazabal

Directora de la Càtedra UNESCO de Patrimoni Lingüístic Mundial de la Universitat del País Basc.

 

Carles Llorens

Director General de l'Agència Catalana de cooperació al Desenvolupament.

 

Carles Torner

Vocal de la Junta de Linguapax.

 

Intervienen:

 

Jéssica Dominguez

Técnica del Programa de Cultura para el Desarrollo de UNESCO Etxea.

 

José Antonio Flores Farfán

Punto focal Delegación Linguapax México.

 

Itziar Idiazabal

Directora de la Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial de la Universidad del País Vasco.

 

Carles Llorens

Director General de la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo.

 

Carles Torner

Vocal de la Junta de Linguapax.

 

Entrada lliure

 

 

Més informació:

 

c/e: j.dominguez@unescoetxea.org

 

tel: 94 427 64 32

Entrada libre.

 

 

Más información:

 

e-mail:  j.dominguez@unescoetxea.org

 

tel: 94 427 64 32

 

 

 

Associa't 

 

Asóciate

 

 

Segueix-nos

Síguenos

 

 

Organitza/Organiza

Col•laboren/Colaboran

 

 

Amb el suport de/Con el apoyo de