Ikusi nabigatzailean | ver en navegador | view in browser
 

 

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_ecosistemas.jpg

 

Natura, ongizatearen oinarria

Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen Ebaluazioa

 

Naturaleza base del bienestar

Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas de Euskadi

 

Nature, basis of well-being

Ecosytem Services Assessment of the Basque Country

 

 

 9   2020 Abenduak / Diciembre / December

http://www.unescoetxea.org/irudiak/bol_eco_facebook.png 

    

http://www.unescoetxea.org/irudiak/bol_eco_twitter.png

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_ecoEuskadi9_img1.jpg

 

BIDEOA: Natura eta ongizatea Bilboaldeko Ingurune Berdean.

Bilbo Metropolitarreko Gerriko Berdea osatzen duten gune berde eta urdinetako ekosistemen zerbitzuak erakusten dituen 3 minutuko ikus-entzunezkoa da, hiri-zerbitzuak nabarmenduz.

 

   Gehiago  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

VIDEO: NATURALEZA Y BIENESTAR EN EL CINTURÓN VERDE DEL BILBAO METROPOLITANO.

Audiovisual de 3 minutos en la que se muestran los servicios de los ecosistemas de los espacios verdes y azules que conforman el Cinturón Verde del Bilbao Metropolitano, resaltando los servicios urbanos. 

Más  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

VIDEO: NATURE AND WELL-BEING IN THE GREEN BELT OF METROPOLITAN BILBAO.

A 3-minute audiovisual that shows the ecosystem services of the green and blue spaces that make up the Green Belt of Metropolitan Bilbao, highlighting urban services.

More  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

http://unescoetxea.org/irudiak/boletin_ecoEuskadi9_img3.jpg

 

Ekosistemen zerbitzuei buruzko Kahoot jolasa.

Ekosistemen zerbitzuekin lotutako kontzeptuak ikasten ari diren pertsonentzako jolasa. Zure ezagutzak probatzera animatzen zara?.

  Gehiago http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

Juego Kahoot sobre los servicios de los ecosistemas.

Juego dirigido a personas que estén aprendiendo los conceptos relacionados con los servicios de los ecosistemas. ¿Te animas a probar tus conocimientos? 

Más  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

Kahoot game on ecosystem services.

Game aimed at people who are learning the concepts related to ecosystem services. Do you dare to test your knowledge?.

More  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/RENATUR_EU_FLAG-300x214.jpg

 

Renatur Interreg-Europe 3. Proiektuaren jardunaldia.

RENATUR proiektuaren barruan eskualde eta toki-mailako jardunaldiak antolatuko dira, zeinetan agintari, eta eragileak parte hartuko dute, besteak beste..

  Gehiago  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

3ª Jornada Regional del proyecto RENATUR-INTERREG-EUROPE.

Dentro del proyecto RENATUR se van a realizar diferentes jornadas temáticas regionales mediante la participación activa de los agentes relevantes del territorio.

Más  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

3rd Regional Conference of the RENATUR-INTERREG-EUROPE project.

Within the RENATUR project, different regional thematic conferences will be held through the active participation of the relevant agents of the territory.

 More  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/Proyecto-Life-V%C3%ADa-de-la-Plata-Salamanca_0_detail-300x176.jpg

 

LIFE Vía de la Plata Proiektua.

Proiektu pilotu honek azpiegitura berdeko korridore berri bat sortu nahi du Salamancako bide erromatar zahar honen ibilbidearen 6,9 km zehar.

  Gehiago  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

Nuevo proyecto: LIFE Vía de La Plata.

Es un proyecto piloto que pretende crear un nuevo corredor de infraestructura verde a través de los 6,9 kilómetros del trazado de esta antigua vía romana en el municipio de Salamanca.

Más  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

LIFE Project Vía de La Plata .

It is a pilot project that aims to create a new green infrastructure corridor through the 6.9 kilometers of the route of this ancient Roman road in the municipality of Salamanca

.

 More  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_EcosistemasEuskadi_eus.jpg

 

Online ikastaro berria: Ekosistemen Zerbitzuak eta Azpiegitura Berdeak.

Lehen aldiz kurtso hau eskaintzen dugu, ekosistemen zerbitzuei buruzko hastapenak eta kontzeptu horrek politika publikoetan dituen aplikazioak ikasteko helburuarekin. Ikastaroa interesa duten eragileentzat pentsatua dago; besteak beste, irakasleentzat, administrazio publikoetako zein enpresa pribatuetako ingurumen-teknikarientzat, interpretazio-zentroetako begiraleentzat, irakasleentzat eta abarrentzat.

Gehiago  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

Nuevo curso online: Servicios de los Ecosistemas e Infraestructuras Verdes .

Por primera vez organizamos esta formación avanzada con el objetivo de aumentar la capacitación profesional de personal técnico de administraciones públicas o empresas privadas, profesionales procedentes del mundo de la educación, movimientos sociales con interés en la transformación urbana y la sostenibilidad.

 Más  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

New online course: Ecosystem Services and Green Infrastructures.

For the first time we organize this advanced training with the aim of increasing the professional training of technicians of public administrations or private companies, professionals from the world of education, social movements with an interest in urban transformation and sustainability.

More  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

http://unescoetxea.org/irudiak/boletin_ecoEuskadi9_img2.jpg

 

UHINAK. IV. Kongresua Klima Aldaketari eta Itsasertzari buruzko Mugaz Gaindiko.

Katedraren ikertzaileek "Naturan oinarritutako irtenbideak klima-aldaketaren aurrean: dunak eta padurak leheneratzea" eta "Sand dune and saltmarsh resilience in the eye of Climate Change" posterrak aurkeztu zuten.

Gehiago  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

UHINAK. IV Congreso transfronterizo sobre Cambio Climático y Litoral.

Investigadoras de la Cátedra presentaron los posters “Soluciones basadas en la naturaleza frente al cambio climático: restauración de dunas y marismas” y “Sand dune and saltmarsh resilience in the eye of Climate Change”.

 Más  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

UHINAK. IV Cross-border Congress on Climate and Coastal Change.

Researchers from the UNESCO Chair presented the posters "Nature-based solutions to climate change: restoration of dunes and marshes" and "Sand dune and saltmarsh resilience in the eye of Climate Change ”.

More  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/foto-hoja-limnologia-min-300x254.jpg

 

III. Limnologiako Kongresu Iberoamerikarra (CIL-2020).

Diana Riañok parte hartu zuen "Assessment of microbiological quality parameters as regulation services 'indicators in Urdaibai' s Biosphere Reserve, Basque Country, Spain" izeneko aurkezpenarekin.

Gehiago  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

III CONGRESO IBEROAMERICANO DE LIMNOLOGÍA (CIL-2020).

Diana Riaño participó con la presentación titulada “Assessment of microbiological quality parameters as regulation services’ indicators in Urdaibai’s Biosphere Reserve, Basque Country, Spain”.

 Más  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

III IBERO-AMERICAN CONGRESS OF LIMNOLOGY (CIL-2020).

Diana Riaño participated with the presentation entitled “Assessment of microbiological quality parameters as regulation services’ indicators in Urdaibai’s Biosphere Reserve, Basque Country, Spain”.

More  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

https://web-argitalpena.adm.ehu.es/img_ref/big/9788413192734.jpg

 

Zientzia Fakultateko VII. Ikerketa Jardunaldiak: Aldaketa Klimatikoa.

"Lurraldea antolatzeko ekosistemen zerbitzuetan oinarritutako tresnen garapena" posterra eta "Okiko biodibertsitatea kontserbatzeko ekosistemen zerbitzuen integrazioa hirigintzan" bideoa aurkeztu ziren.

Gehiago  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

VII Jornadas de investigación de la Facultad de ciencias: Cambio Climático.

Se presentaron el poster “Desarrollo de herramientas basadas en los servicios de los ecosistemas para la ordenación del territorio” y el video “Integración de los servicios de los ecosistemas en el urbanismo para la conservación de la biodiversidad local”.

 Más  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

VII Research Conference of the Faculty of Sciences: Climate Change.

Diana Riaño participated with the presentation entitled “Assessment of microbiological quality parameters as regulation services’ indicators in Urdaibai’s Biosphere Reserve, Basque Country, Spain”.

More  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/evento/forobiodiversidad20/es_def/images/202008_Event-Invitation-SM-Graphic_1-final-.jpg

 

Biodibertsitatearen Gizarte Foroa 2020.

Bertan, 2019ko Foro Sozialean lortutako ondorioak, Euskadiko naturaren egoera, Euskadiko Ekintza Planaren jarraipena eta BID-REX proiektuaren amaierako ekitaldiak azaldu ziren.

 

Gehiago  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

Foro Social de Biodiversidad 2020.

Este año se explicaron las conclusiones obtenidas en el Foro Social 2019, el estado de la naturaleza en Euskadi, el seguimiento del Plan de Acción de Euskadi y el acto de clausura del proyecto BID-REX.

 Más  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

Biodiversity Social Forum 2020.

In this Forum were explained: the conclusions obtained in the Social Forum 2019, the state of nature in the Basque Country, the monitoring of the Basque Country Action Plan and the closing ceremony of the BID-REX project.

More  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

https://anilloverde.files.wordpress.com/2019/12/logo-definitivo2.jpg

 

Anillo Verde de la Bahía de Santander Life proiektuko IV jardunaldia: natura eta hiria lotuz.

Azpiegitura verdea hirietako biodibertsitatea hobetzeko tresna gisa.

Gehiago  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

IV Workshop del LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander: conectando la naturaleza y la ciudad.

La Infraestructura Verde como herramienta para mejorar la biodiversidad en las ciudades.

 

 Más  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

IV Workshop of the LIFE Green Belt of the Bay of Santander: connecting nature and the city.

Green Infrastructure as a tool to improve biodiversity in cities.

More  http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_arrow.png

 

 

ARGITALPENAK | PUBLICACIONES | PUBLICATIONS

 

 

http://unescoetxea.org/irudiak/boletin_ecoEuskadi9_img4.jpg

 

 

Ibone Ametzaga-Arregi.

 

Estado de la conservación natural y los bosques.

 

 

754 ZENBAKIA 2020-10-21 / 2020-11-18

Eusko News Eusko Ikaskuntza

 

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

 

 

 

http://unescoetxea.org/irudiak/boletin_ecoEuskadi9_img5.jpg

 

 

María Viota.

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y salud: una mirada desde el

enfoque de servicios de los ecosistemas.

 

 

Revista DIECISIETE. 2020. Nº3. Madrid.

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

 

 

 

http://unescoetxea.org/irudiak/boletin_ecoEuskadi9_img6.jpg

 

 

Lorena Peña, Beatriz Fernández de Manuel, Leire Méndez-Fernández, María Viota, Ibone Ametzaga-Arregi and Miren Onaindia.

 

Co-Creation of Knowledge for Ecosystem Services Approach to Spatial Planning in the Basque Country.

 

 

Sustainability 2020, 12, 5287.

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

 

 

 

http://unescoetxea.org/irudiak/boletin_ecoEuskadi9_img7.jpg

 

 

Ibone Ametzaga, Oihane Muñoz, Ariane Amaya, Miren Onaindia, Beatriz Fernández de Manuel, Leire Méndez-Fernández, María Viota and Lorena Peña.

 

Sand dune and saltmarsh resilience in the eye of Climate Change.

 

 

Uhinak 2020

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

 

 

 

http://unescoetxea.org/irudiak/boletin_ecoEuskadi9_img8.jpg

 

 

Lorena Peña, Miren Onaindia, Oihane Muñoz, Ariane Amaya y Ibone Ametzaga.

 

Soluciones basadas en la naturaleza frente al cambio climático: restauración de dunas y marismas .

 

 

Uhinak 2020

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

 

 

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/icono_boletin_amarillo.png

Aurreko buletinak

Boletines anteriores

Previous newsletters

 

Harpidetza egiteko hemen klik egin

Haz click en el enlace si deseas suscribirte

 Click here to subscribe

http://www.unescoetxea.org/irudiak/icono_suscripcion.png

Ez baduzu buletin hau gehiago jaso, egin klik hemen
Si no desea recibir más información,
pincha aquí

Unsubscribe Link

http://www.unescoetxea.org/irudiak/icono_suscripcion_no.png

 

ecosistemas.euskadi@gmail.com

www.ehu.eus/cdsea

 

Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen Ebaluazio proiektua hurrengo entitateen lana eta laguntzari esker burutzen da

El proyecto de Evaluación de los Ecosistemas de Euskadi se lleva a cabo gracias al apoyo y dedicación de las siguientes entidades

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/Logo_Unesco-1-300x86.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/DFB-300x152.jpg

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/GV-300x147.jpg

http://www.unescoetxea.org/irudiak/unescoetxea_logo2020_500.jpg