Ikusi nabigatzailean | ver en navegador | view in browser
 

 

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_ecosistemas.jpg

 

Natura, ongizatearen oinarria

Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen Ebaluazioa

 

Naturaleza base del bienestar

Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas de Euskadi

 

Nature, basis of well-being

Ecosytem Services Assessment of the Basque Country

 

 

 5   2019 Urriak / Octubre / October

http://www.unescoetxea.org/irudiak/bol_eco_facebook.png 

    

http://www.unescoetxea.org/irudiak/bol_eco_twitter.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/video-naturaleza-basebienestar-300x172.jpg

 

BIDEO BERRIA: Natura, ongizatearen oinarria.

Aniztasun naturala ekosistemen funtzionamenduaren oinarria dela azaltzen duen 5 minutuko animazioa da, beraz, biodibertsitatearen kontserbazioa eta bere kudeaketa iraunkorra pertsonen ongizaterako ezinbestekoa da.

  Gehiago https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

NUEVO VIDEO: Naturaleza, base del bienestar.

Es una animación de 5 minutos en la que se explica cómo la diversidad natural es la base del funcionamiento de los ecosistemas, por lo que su conservación y gestión sostenible es imprescindible para el bienestar de las personas.. 

Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

NEW VIDEO: Nature, the basis of well-being.

A 5-minute animation that explains how natural diversity is the basis of ecosystems functioning, so biodiversity conservation and its sustainable management is essential for people’s well-being.

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_EcosistemasEuskadi_eus.jpg

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_EcosistemasEuskadi.jpg

 

IKASTAROA SAREAN: EKOSISTEMEN ZERBITZUAK ETA GIZA ONGIZATEA EUSKADIN.

Ikastaro horren helburua da ekosistemen zerbitzuen kontzeptua hurbiltzea eta Euskadiko ebaluazio azpi-globalaren ezaugarri nagusiak ezagutaraztea. Sareko edukiez gain, aurrez aurreko jardunaldi-tailer bat ere egingo da.

  Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

CURSO ON LINE: SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS Y BIENESTAR HUMANO EN EUSKADI.

Esta formación tiene como objetivo acercar el concepto de servicios de los ecosistemas y de conocer las principales características de la evaluación subglobal de Euskadi. Se acompañará de una jornada-taller presencial.

Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

ONLINE COURSE: ECOSYSTEM SERVICES AND HUMAN WELLBEING IN THE BASQUE COUNTRY.

The training objective is to bring participants closer to the concept of ecosystem services and to understand the main features of the sub-global assessment in the Basque Country. The training will be supplemented by an in-person conference/workshop.

 More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

https://www.uik.eus/sites/default/files/styles/imagen_ficha/public/cursos_765?itok=TGMo1Wld

 

KUDEAKETA ETA ZIENTZIAREN ARTEKO ZUBIAK ERAIKITZEN.

Kongresu honek Urdaibai Biosfera Erreserbako Garapen Iraunkorraren Arloko Interpretazio, Ikerketa, Gaikuntza eta Hezkuntza Planean 2015-2025 du oinarri.

Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

CONGRESO: CONSTRUYENDO PUENTES ENTRE LA CIENCIA Y LA GESTIÓN.

Este Congreso se enmarca dentro del Plan para la Interpretación, Investigación, Capacitación y Educación para el Desarrollo Sostenible 2015-2025 de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

 Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

CONFERENCE: BUILDING BRIDGES BETWEEN SCIENCE AND MANAGEMENT.

This event is part of the Interpretation, Research, Training and Enablement Plan for Sustainable Development 2015-2025 of the Urdaibai Biosphere Reserve.

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/master.jpg

 

INGURUMENA, IRAUNKORTASUNA ETA GIH MASTERRAREN AITORPENA.

Ingurumena, Iraunkortasuna eta GIH Masterrak Nazio Batuen aitorpena jaso du duela gutxi, GIHak ezartzeko jardunbide egokien eredu gisa.

Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

RECONOCIMIENTO AL MÁSTER EN MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y ODS.

El máster en Medio Ambiente, Sostenibilidad y ODS de la UPV/EHU ha sido recientemente reconocido por Naciones Unidas como ejemplo de buena práctica para la implementación de los ODS.

 Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

RECOGNITION OF THE MASTER OF ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY AND SDGs.

The Master of Environment, Sustainability and SDGs run by the University of the Basque Country has recently been recognised by the UN as an example of good practice for implementing the Sustainable Development Goals.

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/posterra1.jpg

 

TXARTELAK ETAPOSTERRAK.

Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen Ebaluazioa proiektuari buruzko txartelak eta posterrak, ekosistemek gizarteari ematen dizkiguten zerbitzuak modu bisualagoan ezagutarazteko.

 

Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

POSTALES Y PÓSTERS.

Postales y pósters sobre el proyecto Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas de Euskadi con el objetivo de dar a conocer de una forma más visual los servicios que nos ofrecen los ecosistemas a la sociedad.

 

 Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

CARDS AND POSTERS.

The Ecosystem Service Assessment of the Basque Country POST CARDS and POSTERS are visual props that help communicate the services ecosystems provide society.

 

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_ecoEuskadi5_img1.jpg

 

BIODIVERTISATEAREN ETA EKOSISTEMEN KUDEAKETA IRAUNKORRA.

Miren Onaindiaren artikulu bat Eusko Ikaskuntzarako.

Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS.

Un artículo de Miren Onaindia para Eusko Ikaskuntza.

 Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

BIODIVERTIY AND ECOSYSTEM SUSTAINABLE MANAGEMENT.

An article from Miren Onaindia for Eusko Ikaskuntza.

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

 

ARGITALPENAK | PUBLICACIONES | PUBLICATIONS

 

 

https://images.tandf.co.uk/common/jackets/agentjpg/978113836/9781138369320.jpg

 

Miren Onaindia, Cristina Herero, Alberto Hernández, José Vicente de Lucio, Antonio Pou, Juana Barber, Tomás Rueda, Bernardo Varela, Benedicta Rodríges and Aquilino Miguélez.

 

Co-creation of Sustainable Development Knowledge in Biosphere Reserves.

 

Ed. Routledge, Taylor and Francis Group. London, UK. 342 pp. ISBN: 9781138369320.

 

 

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_ecoEuskadi5_img2.jpg

 

Nekane Castillo-Eguskitza, David Hoyos, Miren Onaindia. Mikolaj Czajkowski.

 

Unraveling local preferences and willingness to pay for different management scenarios: A choice experiment to biosphere reserve management

 

Land Use Policy 88 : 104200

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

   

http://www.unescoetxea.org/irudiak/icono_boletin_amarillo.png

Aurreko buletinak

Boletines anteriores

Previous newsletters

 

Harpidetza egiteko hemen klik egin

Haz click en el enlace si deseas suscribirte

 Click here to subscribe

http://www.unescoetxea.org/irudiak/icono_suscripcion.png

Ez baduzu buletin hau gehiago jaso, egin klik hemen
Si no desea recibir más información,
pincha aquí

Unsubscribe Link

http://www.unescoetxea.org/irudiak/icono_suscripcion_no.png

 

ecosistemas.euskadi@gmail.com

www.ehu.eus/cdsea

 

Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen Ebaluazio proiektua hurrengo entitateen lana eta laguntzari esker burutzen da

El proyecto de Evaluación de los Ecosistemas de Euskadi se lleva a cabo gracias al apoyo y dedicación de las siguientes entidades

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/Logo_Unesco-1-300x86.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/DFB-300x152.jpg

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/GV-300x147.jpg

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_UNESCO_Etxea_2017_transp.png