EZAGUTU

 

“Hezkuntzarako giza eskubidea

munduan eta Euskadin"

 

urriak 30 asteazkena, 19:00etan.

 

 

Jaime Marchán Romero. Ekuador. NBEko Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Batzordeko kidea. Kanpo Harremanetarako ministro izandakoa hainbat alditan eta Ekuadorreko enbaxadorea. Idazlea.

 

Nieves Fernández. UNESCO Etxeko presidenteordea. San Felix ikastetxeko zuzendaria.

 

Aurkezlea eta moderatzailea:

Xabier Legarreta. Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasunerako zuzendari nagusia.

 

 

 

 

 

 

 

PARTE HARTU

 

Giza Eskubideetan heztea:

bakearen eta biktimekiko elkartasunaren alde eta gatazka modu baketsuan konpontzeko

 

urriak 31 osteguna, 10:00etatik 14:00etara.

 

 

Begoña Garamendi. Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Berrikuntzako zuzendaria.

 

Maite Alonso Arana. Euskadiko Eskola Kontseiluko presidentea.

 

Nieves Maya. UNESCOren Eskola Elkartuen Planaren Sarearen ordezkaria.

 

Koordinatzailea eta moderatzailea:

 Monika Vazquez. UNESCO Etxeko Bake Kultura eta Giza Eskubideak programaren arduraduna.

DEFENDATU

 

Giza eskubideetan heztea, berdintasuna

 eta sexuagatiko bazterketarik eza abiapuntutzat hartuta"

 

urriak 31 osteguna, 19:00etan.

 

"Homofobiarik ez” kanpaina

 

Rocío Barahona. Costa Rica. Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen (EESK) Batzordeko lehendakariorde ohia eta errelatorea 2011ko Sexu eta Ugalketa Osasuna izateko Eskubideari buruzko Iruzkin Orokorraren Proiektuaren Batzordean. Aholkulari aditua gai hauetan: Sexu eta Ugalketa Osasuna izateko Eskubideak, Genero Berdintasuna, Familia eta Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen adierazleak.

 

Inmaculada Mujika Flores. ALDARTE–Gay, lesbiana eta transexualen arretarako zentroko zuzendaria.

 

Aurkezlea eta moderatzailea:

UNESCO Etxea

Informazio gehiago jasotzeko eta izena emateko:

Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusia

Bizkaiko Foru Aldundia

Tel. 94 406 77 89

 

eskubideak@bizkaia.net

   administracion@unescoetxea.org

CONOCE

 

“Derecho Humano a la educación

en el mundo y en Euskadi“

 

miércoles, 30 de octubre. 19:00 h.

 

 

Jaime Marchán Romero. Ecuador. Miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Ex ministro de Relaciones Exteriores en varias ocasiones y embajador de Ecuador. Escritor.

 

Nieves Fernández. Vicepresidenta de UNESCO Etxea. Directora de San Félix Ikastetxea.

 

Presenta y modera:

Xabier Legarreta.  Director General de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia.

 

 

 

 

 

 

PARTICIPA

 

“La Educación en Derechos Humanos, por la paz,

la solidaridad con las víctimas

y la resolución pacífica de conflictos

 

jueves, 31 de octubre. 10:00 a 14:00 h.

 

 

Begoña Garamendi. Directora de Innovación Educativa del Gobierno Vasco.

 

Maite Alonso Arana. Presidenta del Consejo Escolar de Euskadi.

 

Nieves Maya. Representante de la Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO.

 

Coordina y modera:

Monika Vázquez. Responsable del programa de Cultura de Paz y Derechos Humanos de UNESCO Etxea.

DEFIENDE

 

La Educación para los Derechos Humanos desde la igualdad

y la no discriminación sexual

 

jueves, 31 de octubre. 19:00 h.

 

Campaña "Homofobiarik ez, No a la homofobia”,

 

Rocío Barahona. Costa Rica. Ex vicepresidenta del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) y relatora en el Comité del Proyecto de Comentario General sobre el Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva 2011. Experta -Consultora en Derechos a la Salud Sexual y Reproductiva-Igualdad de Género-Familia-Indicadores en DESC.

 

Inmaculada Mujika Flores. Directora de ALDARTE - Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales.

 

Presenta y Modera:

UNESCO Etxea

Información adicional e inscripciones:

Dirección General de Igualdad

Diputación Foral de Bizkaia

Tel. 94 406 77 89

 

eskubideak@bizkaia.net

   administracion@unescoetxea.org