MaB Programa eta

Urdaibai Biosfera

Erreserba

 

 

  Prestakuntza jardunaldia

Jornada formativa

 

El Programa MaB

y su aplicación en

la Reserva de la Biosfera

de Urdaibai

2011ko otsailaren 3a

 

Bermeo, Bizkaia

3 de febrero de 2011

 

Bermeo, Bizkaia

UNESCOren MaB Programak diziplina arteko ikerketa sustatzen du natura- eta gizarte-zientzien arloan, bai eta baliabide naturalak kudeatzeko trebakuntza ere —batez ere biodibertsitate eta geodibertsitatea zaintzearen eta erabilera iraunkorraren inguruan. MaB Programaren postulatuak erabiltzen diren eremuak dira biosfera-erreserbak. Erreserba horietan kudeaketa parte-hartzailea izan behar da bertan egiten diren jarduera guztiak planifikatzeko eta koordinatzeko, eta, horrela, ekologia-, gizarte- eta ekonomia-interesak uztar daitezke.

 

UNESCOk Biosfera Erreserba izendatu zuen Urdaibai 1984an, eta EAEko izendapen hori duen eremu bakarra da. 26 urte geroago, oraindik lurralde-garapenerako eredua indartzearen erronkari eusten zaio, naturaren eta kulturaren balioak mantentzen laguntzeko eta, ondorioz, eskualdearen garapen ekonomikoa eta soziala bultzatzeko.

 

UNESCO Etxea – Euskal Herriko UNESCO Zentroak, Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitate eta Ingurumeneko Partaidetza Zuzendaritzaren lankidetza-hitzarmenaren barruan, jardunaldia antolatu du UNESCOren MaB programaren gainean sakontzeko. Bertan honako alderdi hauek landuko dira: biosfera-erreserbaren kontzeptua, lege-esparrua, kudeatzeko tresnak, eta abian jarritako planak eta estrategiak. Urdaibai Biosfera Erreserbaren inguruan jardungo da batez ere, eta eremu horren etorkizunari buruz ere hitz egingo da.

El Programa MaB de la UNESCO promueve la investigación interdisciplinaria en ciencias naturales y sociales, y la capacitación en gestión de los recursos naturales, en particular sobre la conservación y el uso sostenible de la geodiversidad y la biodiversidad. Las reservas de biosfera son los territorios donde se aplican los postulados del Programa MaB. Una Reserva supone una gestión participativa que permita planificar y coordinar todas las actividades que han de desarrollarse en ella conciliando distintos intereses ecológicos, sociales y económicos.

 

Urbaibai fue declarada en 1984 Reserva de la Biosfera por la UNESCO siendo el único territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco que posee esta distinción internacional. 26 años después, aún persiste el reto de consolidar un modelo de desarrollo territorial que permita conservar los valores naturales y culturales para fomentar el desarrollo económico y social de la comarca.

 

UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco, con el marco de su acuerdo de colaboración con la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental de Gobierno Vasco, ha organizado una jornada en las que se profundizará en el Programa MaB de la UNESCO, se abordará el concepto de Reserva de la Biosfera, su marco legal, las herramientas de gestión, los planes y estrategias puestos en marcha. Se incidirá especialmente en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, lanzando una mirada hacia su futuro.

Norentzat da:

 

- Eusko Jaurlaritza: Urdaibai Biosfera Erreserbaren Bulego Teknikoko langileak (Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila).

 

- Udalak: alkateak, zinegotziak eta ingurumen eta iraunkortasun saileko teknikariak.

 

- Bizkaiko Foru Aldundia: Bizkaiko Foru Aldundiko politikariak edota teknikariak (Ingurumena, Nekazaritza, besteak beste).

 

- Ikerketa- eta prestakuntza zentroak.

 

- Urdaibaiko tokiko elkarteak.

 

Dirigido a:

 

- Gobierno Vasco: personal de la oficina Técnica de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

 

- Ayuntamientos: alcaldes y alcaldesas, concejales/as y técnicos/as de medio ambiente y sostenibilidad.

 

- Diputación Foral de Bizkaia: políticos/as y/o técnicos/as (Medio Ambiente, Agricultura y otros).

 

- Centros de investigación y formación.

 

- Asociaciones locales del área de Urdaibai.

 

Lekua:

Bermeoko Gizarte eta Kultur Etxea

Irakaskintza kalea, 14-16

Bermeo, Bizkaia

 

Ikusi mapa

Lugar:

Gizarte eta Kultur Etxea de Bermeo

c/ Irakaskintza, 14-16

Bermeo, Bizkaia

 

Ver mapa

Egitaraua

Programa

9:30-10:00   

Jardunaldiaren hasiera.

Nieves Terán, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta

                    Arrantzako sailburuordea.

Alberto Hernández, UNESCOko MaB programa.

Ruper Ormaza, UNESCO Etxeko lehendakaria.

 

10:00-10:30

UNESCOko MaB programa eta Biosfera Erreserben Mundu Sarea.

Alberto Hernández, UNESCOko MaB programa.

 

10:30-11:00

Espainiako Biosfera Erreserbak: garapen iraunkorrerako tresnak.

Tomás Rueda, MaB Programaren Kudeatzaileen Kontseiluaren burua.  

 

 

11.00-11.30. Kafea – Atsedenaldia

9:30 - 10:00

Apertura de la jornada.

Nieves Terán, Viceconsejera del Departamento de Medio Ambiente,

                    Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

Alberto Hernández, Programa MaB de la UNESCO.

Ruper Ormaza, Presidente de UNESCO Etxea.

 

10:00 - 10:30

El Programa MaB de la UNESCO y la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

Alberto Hernández, Programa MaB de la UNESCO.

 

10:30 - 11:00

Reservas de Biosfera en España: instrumentos de desarrollo sostenible.

Tomás Rueda, Presidente del Consejo de Gestores del programa MaB.

 

 

11:00 – 11:30. Pausa café.

11:30-12:15

Biosfera Erreserbak, garapen iraunkorraren ereduetarako laborategiak.

Miren Onaindia, EHUko Garapen Iraunkorra eta Ingurumen Hezkuntzari

                      buruzko UNESCO Katedraren koordinatzailea.

 

12:15-13:00

Urdaibai Biosfera Erreserba kudeaketa.

Manu Monge, Urdaibai Biosfera Erreserbaren Bulego Teknikoko

                   teknikaria.

 

13:00-14:00

Galderen txanda

 

 

14:00-16:00  -  Bazkaria

11:30-12:15

Las Reservas de la Biosfera como laboratorios para los modelos de desarrollo sostenible.

Miren Onaindia, Coordinadora de la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo

                       Sostenible y Educación Ambiental de la UPV/EHU.

 

12:15-13:00

La gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Manu Monge, Técnico de la Oficina Técnica de la Reserva de la Biosfera

                   de Urdaibai.

 

13:00-14:00

Turno de preguntas.

 

 

14:00-16:00 - Almuerzo

16:00-17:00

Urdaibairen Garapen Iraunkorrerako Proiektua

Germán Alonso, Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitate eta Ingurumeneko Partaidetza Saileko zuzendaria.

 

17:00-18:00

Mahai-ingurua: Urdaibairen etorkizuna eta erronka berriak.

Alberto Hernández, UNESCOko MaB programa.

Miren Onaindia, EHUko Garapen Iraunkorra eta Ingurumen Hezkuntzari

                       buruzko UNESCO Katedraren koordinatzailea.

Germán Alonso, Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitate eta Ingurumeneko

                       Partaidetza Saileko zuzendaria.

 

Moderatzailea: Xabier Arana,

Urdaibai Biosfera Erreserbaren zuzendaria (1996-2007).

 

 

18:00 -  Jardunaldiaren amaiera

16:00-17:00

Proyecto para el desarrollo sostenible de Urdaibai.

Germán Alonso, Director de Biodiversidad y Participación Ambiental de

                        Gobierno Vasco.

 

17:00-18:00

Mesa redonda: El futuro y los nuevos retos en Urdaibai.

Alberto Hernández, Programa MaB de la UNESCO.

Miren Onaindia, Coordinadora de la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo

                       Sostenible y Educación Ambiental de la UPV/EHU.

Germán Alonso, Director de Biodiversidad y Participación Ambiental de

                        Gobierno Vasco.

 

Modera: Xabier Arana,

Director de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (1996-2007).

 

 

18:00 - Cierre de la jornada

Izen-emateak

Inscripciones

Jardunaldian parte hartzea doakoa bada ere,

aurrez izena eman behar da.

 

Plaza-kopurua mugatua da.

La asistencia a la Jornada es gratuita,

previa inscripción a la misma.

 

Las plazas serán limitadas.

  UNESCO Etxea

 

Nekane Viota

Tlf.94 427 64 32

n.viota@unescoetxea.org

 Antolatzaileak/Organizan:

 

 

Laguntzaileak / Colaboran: