Si no ve correctamente este e-mail click aquí

Mezua ezin baduzu ondo ikusi, egin klik hemen

 

 

 

UPV/EHUko Uda Ikastaroa
 

Hizkuntza Lankidetza eta Garapen Iraunkorra

 

2014ko Uztailak 9-10

 

Zuzendaria: Itziar Idiazabal.

                  UPV/EHUko Munduko Hizkuntza    

                  Ondarearen UNESCO Katedra

 

Tokia: Bizkaia Aretoa. Bilbao

 

 

Helburuak

 

Ikastaro hau UPV/EHUko Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO Katedrak antolatzen du eta bere helburu nagusia garapenaren eta hizkuntza aniztasunaren arteko harremanak ezagutaraztea da. Ezagutza eta arrazoibideak landuko dira hizkuntza lankidetza eta heziketa eleanitza bereziki zaindu daitezen garapenerako lankidetza proiektuetan, berdintasuna eta garapen iraunkorra zaintzen den era berean.

 

Aukeratu diren irakasle konbidatuei esker garapen sozio-ekonomikoa eta hizkuntza aniztasuna eta heziketa eleanitzaren garapenaren artean dauden harremanak aztertuko dira, bereziki hizkuntza gutxituen indarberritze kasuetan.

 

Ikastaroaren helburua da baita ere hizkuntza aniztasunaren aldeko sentiberatasuna indartzea, eta garapenerako lankidetza ekimenetan asistentzi humanitariotik areago hizkuntzen indarberritze esperientzietan elkartrukaketa bilatuz.

 

UNESCO Etxea, Soziolinguistika Klusterra eta Garabide Elkartea kolaboratzaileak dira ikastaro honetan.

 

Matrikularen prezioa: maiatzaren 31ra arte:60.00 €. Ekainaren 1etik aurrera: 68.00 €.

Balio akademikoa: 20 ordu

Hizkuntza ofiziala: gaztelania

 

Egitarauahttp://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

 

 

Cursos de Verano de la UPV/EHU

 

Curso de Verano UPV/EHU
 

Cooperación Lingüística y Desarrollo Sostenible

 

9-10 de julio 2014

 

Directora: Itziar Idiazabal.

               Cátedra UNESCO de Patrimonio 

               Lingüístico Mundial de la UPV/EHU

 

Lugar: Bizkaia Aretoa. Bilbao

 

 

Objetivos

 

Este curso impulsado por la Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial de la UPV/EHU ofrece la posibilidad de profundizar en el conocimiento de las relaciones que existen entre el desarrollo o mantenimiento de la diversidad lingüística y el desarrollo en general. Queremos aportar información y argumentos para fomentar la cooperación lingüística dentro de los programas y proyectos para la cooperación en desarrollo sostenible y equitativo.

 

Los profesores invitados garantizan la pertinencia de los argumentos que explican las correlaciones entre desarrollo socioeconómico y las políticas de fomento de la diversidad lingüística, especialmente en el caso del fortalecimiento de lenguas minorizadas.

 

Es objetivo del curso también la sensibilización en materia de diversidad lingüística haciendo hincapié en la cooperación para compartir experiencias de revitalización lingüística más que en la asistencia humanitaria.

 

En colaboración con UNESCO Etxea, Soziolinguistika Klusterra y la Asociación Garabide

 

Precio de matrícula: hasta el 31 de mayo: 60.00 €. A partir del 1 de junio: 68.00 €

Validez académica: 20 horas

Idioma oficial: castellano

 

Programahttp://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

 

 

UPV/EHUko Uda Ikastaroak

 

 

 

Kolaboratzaileak

 Colaboran