Si no ve correctamente este e-mail pinche aquí

 Mezua ezin baduzu ondo ikusi, klik hemen

 

JARDUNALDIAK

JORNADAS

http://www.unescoetxea.org/irudiak/jornadas_post2015.jpg

 

 

2015 ONDOKO AGENDA:

NOLA ERAGIN NAZIO BATUETAN?

 

AGENDA POST-2015:

¿CÓMO INCIDIR EN NACIONES UNIDAS?

 

 

2015ko apirilak 14 eta 15

Boluntako Ekitaldi Aretoa

mapa Erronda kalea z/g (5. zkren aurrean)

Bilbao

14 y 15 de abril de 2015

Salón de Actos de Bolunta

Calle Ronda s/n (frente al no 5) mapa

Bilbao

 

Nazio Batuen mailako nazioarteko erakundeak eta nazioarteko goi-bilera handiak (besteak beste, garapenari, emakumeei, garapen iraunkorrari buruzko Nazio Batuen goi-bilerak,…) a priori identifikatzen dira sarritan ezin iritsizkoak balira bezala gizarte zibilaren parte handi batentzat. Hala ere, gizarte zibilak eta GGKEek gai izan behar dute gure gogoetak eta proposamenak nazioarteko goi-bilera eta erakundetara helarazteko, eta instantzia hauetako agenda nagusietan sartzeko, han parte hartzen baitute Estatuek eta han erabakitzen baitira jarduera-esparru globalak, ondoren tokiko mailan eragina izango dutenak.

 

Prestakuntza-jardunaldi hauekin (teoriko-praktikoak), nazioarteko prozesuetan dauden parte-hartze mekanismoetan sakondu nahi da, eta, gainera, Garapen Iraunkorreko Helburu (GIH) berriak sortzeko prozesuetan arreta jarri, 2015etik aurrera Garapen Agenda Berria eratuko dutenak, behin Milurteko Garapen Helburuen (MGH) aldia burutu ondoren.

Los organismos internacionales como NNUU y grandes cumbres internacionales (Cumbres de NNUU sobre Desarrollo, Mujeres, Desarrollo Sostenible,…) a menudo se identifican a priori como inalcanzables para gran parte de la sociedad civil. Sin embargo, es necesario que la sociedad civil y las ONGD seamos capaces de trasladar nuestras reflexiones y propuestas en las cumbres y organismos internacionales, e incluirlas en las principales agendas de estas instancias, donde participan los Estados y se deciden marcos de actuación globales, que posteriormente tendrán influencia a nivel local.

 

Estas jornadas formativas (teórico-prácticas) pretenden ahondar en torno a los mecanismos de participación en procesos internacionales y focalizar en los procesos de generación de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que conformarán la Nueva Agenda de Desarrollo a partir de 2015, una vez que culmine el periodo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Helburua

Objetivo

· Nazio Batuetan gizarte zibilaren eginkizuna ezagutzera ematea.

 

· 2015 ondoko eztabaidako elementu nagusiei buruz gogoeta egitea –eta haien inplikazioei buruz–, antolakuntzek agenda eskuratu ahal izan dezaten neurri handiagoan.

 

· GGKEak eta gizarte zibila ahalduntzea (gizarte-mugimenduak eta elkarteak) goi-bilera handien eta nazioarteko antolakuntzen agendetan eta gogoeta-gaietan eragina izateko.

 

· Agenda garatzeko dauden elementu kritikoenei buruz gogoeta egitea.

 

· Euskal GKEentzat eta gizarte zibilarentzat lehentasuna duten gaiak identifikatzea, jarraipen bat egiteko eta sarean eragina duten ekintzak planteatzeko.

· Dar a conocer el papel de la sociedad civil en Naciones Unidas.

 

· Reflexionar sobre los principales elementos del debate Post 2015 -y sus implicaciones-, promoviendo una mayor apropiación de la agenda entre las organizaciones.

 

· Capacitar a las ONGD y sociedad civil (movimientos sociales y asociaciones) para poder influir en las agendas y temas de reflexión de las grandes cumbres y organismos internacionales.

 

· Reflexionar en torno a los elementos más críticos para el desarrollo de la agenda.

 

· Identificar los temas prioritarios para las ONGs y sociedad civil vasca, de cara a hacer un seguimiento y plantear acciones de incidencia en red.

Nori zuzenduta

Dirigido a

· GGKEetako edo beste elkarte batzuetako teknikariak edo boluntarioak.

 

· Besteak beste, emakume, immigrante eta gazteen gizarte-mugimenduak.

 

· Herri-erakundeetako lankidetza, ingurumen- eta berdintasun-arloetako teknikariak, besteak beste.

· Personal técnico o voluntariado de ONGD u otras asociaciones.

 

· Movimientos sociales de mujeres, inmigrantes y juventud, etc.

 

· Personal técnico de áreas de cooperación, medio ambiente, igualdad etc. de instituciones públicas.

Edukiak

Contenidos

· Nazio Batuen eta goi-bilera handien egitura.

 

· MGHen prozesua, ikasitako ikasgaiak, eta 2015 ondoko agendaren etorkizuna.

 

· Genero-berdintasuna GIHetan.

 

· Prozesuaren egitura Garapen Iraunkorreko Helburu berrietarantz.

 

· Eragin-estrategiak.

 

· Parte hartzeko mekanismoak eta guneak (begirada berezia emakumeek gune horietan duten parte hartzean).

· Estructura de Naciones Unidas y las grandes cumbres.

 

· Proceso de los ODM, lecciones aprendidas, y el futuro de la Agenda post-2015.

 

· La equidad de género en los ODS.

 

· Estructura del proceso hacia los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

· Estrategias de incidencia.

 

· Mecanismos y espacios de participación (mirada especial a la participación de las mujeres en estos espacios)

Egitaraua

(pdf - 25KB)

Programa

(pdf - 25KB)

Sarrera librea

 

Ezinbestekoa da izena ematea

 

 

Izen-ematea

 

Entrada libre

 

Imprescindible inscripción previa

 

 

Inscripción

 

 

Informazio gehiago / Más información

 

Amancay Villalba

a.villalba@unescoetxea.org

Tlf. 94 427 64 32

 

www.unescoetxea.org

 

Babesleak/Patrocinan:

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_plataforma2015.jpg

 

 

 

 

Elkartu zaitez 

 

Asóciate

 

 

Síguenos en

- en gaude