©FAO-Bizzarri

Jornadas

 

Transversalizando el género

en la adaptación

al cambio climático

Jardunaldiak

 

Klima-aldaketarako

egokitzapenean

generoa txertatuz

 

Azaroaren 24an eta 25ean

 

10:00 - 13:30

 

Bizkaiko Foru Liburutegia

Bilbao

 

24 y 25 de noviembre

 

10:00 - 13:30

 

Biblioteca Foral de Bizkaia

Bilbao

 

Klima-aldaketara egokitzea lehentasuna da Hegoaldeko herrialdeentzat, eta beren garapenerako giltzarria. Egungo, eta etorkizuneko, klima-arriskuen aurreko zaurgarritasuna murriztea esan nahi du.

 

Baliabideen, eskubideen eta boterearen banaketa desberdinak klima-aldaketari aurre egiteko pertsona askoren gaitasuna murrizten dute, eta zaurgarritasuna handitu. Horrek emakumeen kasurako balio du bereziki. AAAitzitik, aldaketarako eragile garrantzitsuak direla erakutsi dute emakumeek. Beraz, generoa ezinbesteko faktorea da klima-aldaketaren aurkako borroka ulertzeko eta haren aurrean egokitzeko zein estrategia erabili jakiteko.

Adaptarse al cambio climático es una prioridad para los países del Sur, y un punto clave para su desarrollo. Significa reducir su vulnerabilidad ante los riesgos climáticos actuales, y ante los futuros.

 

La distribución desigual de recursos, derechos y el poder limitan la capacidad de muchas personas para actuar frente al cambio climático, aumentando su vulnerabilidad. Esto es particularmente válido en el caso de las mujeres. Por otro lado las mujeres han demostrado ser importantes agentes de cambio y transformación. Por lo tanto, el género constituye un factor vital para entender la lucha contra el cambio climático y las estrategias de adaptación frente al mismo.

Bilboko Udaleko Berdintasun, Lankidetza eta Hiritartasun Sailaren, eta Berdintasunerako eta Herritarren Eskubideetarako Zuzendaritza Nagusiaren laguntzari esker, UNESCO Etxeak jardunaldi hauek antolatu ditu, helburu hauekin:

 

-     Klima-aldaketak giza garapenean eragindako ondorioak aztertzea, gizonen eta emakumeen bizitzan izandako eraginarekin batera.

  

-     Finantza- eta erakunde-arloko erronka teknikoei buruz eztabaidatzea, klima-aldaketari buruzko nazioarteko agendaren testuingurua eta itxaropenak bistatik galdu gabe.

  

-     Klima-aldaketaren aurkako borrokan genero-berdintasuna sustatzen lagunduko diguten lankidetzarako lan-tresnak ematea.

 

-     Abian diren esperientzia arrakastatsuak ezagutzea eta euskal GGKE-en zein proiektutan aplika ote daitekeen ikustea.

 

-     Estrategia erabilgarrienei eta eraginkorrenei buruzko elkarrizketa bultzatzea, klima-aldaketaren aurreko egokitzapenean genero-berdintasuna txertatzearen alde lan egiteko.

UNESCO Etxea, gracias al apoyo del Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao y la Dirección General de Igualdad y Derechos Ciudadanos de la Diputación Foral de Bizkaia, organiza estas jornadas con el objetivo de:

 

-     Analizar las consecuencias del cambio climático en el desarrollo humano y su impacto diferenciado sobre la vida de los hombres y las mujeres.

 

-     Debatir sobre los retos técnicos, financieros e institucionales, sin perder de vista el contexto/expectativas de la agenda internacional sobre cambio climático.

 

-     Ofrecer herramientas de trabajo en cooperación que nos ayuden en la lucha contra el cambio climático fomentando la equidad de género.

 

-     Conocer experiencias exitosas en marcha e identificar las potencialidades de aplicación en los proyectos de las ONGD vascas.

 

-     Promover el diálogo sobre las estrategias más útiles y eficaces para trabajar en la transversalización de la equidad de género en la adaptación frente al cambio climático.

Norentzat:

 

GGKE-etako, administrazioetako eta erakundeetako (ingurumenekoak, feministak…) lankidetza-, berdintasun- eta ingurumen-eragileak eta -teknikariak, eta ikasleak.

Dirigido a:

 

Agentes y personal técnico de cooperación, igualdad y medioambiente de ONGD y administraciones, asociaciones (ambientales, feministas…), y estudiantes.

Informazio gehiago

Más información

 

Programa (pdf - 150KB)

 

Eguna:      2011ko Azaroaren 24an eta 25ean

 

Tokia:         Bizkaiko Foru Liburutegia

                  Diputazio kalea 7, Bilbao 

                  Ikusi mapa

Oharrak:

 

-     Parte hartuko duten erakundeen errealitatera ahalik eta gehien egokitu nahi du lantegi honek. Klima-aldaketaren eta genero-berdintasunaren esparruan erakunde bakoitzak  dituen proiektu zehatzak aztertzeko aukera ederra da. Horregatik, lantegian lantzea gustatuko litzaizkizuekeen proiektuen laburpena aurrez bidaltzera animatu nahi zaituztegu.

 

-     Liburutegian sartzeko egiaztatu egin behar da; gutxienez ordu laurden bat lehenago etortzea gomendatzen da, beraz.

 

Programa (pdf - 150KB)

 

Días:           24 y 25 de noviembre de 2011

 

Lugar:         Biblioteca Foral de Bizkaia

                   c/ Diputación 7, Bilbao 

                   Ver mapa

Notas:

 

-     Este taller trata de ser lo más adaptado a la realidad de las organizaciones participantes. Es una oportunidad para analizar los proyectos concretos de cada organización en el marco del cambio climático y la equidad de género. Por ello os animamos a enviarnos previamente un resumen de los proyectos que os interese trabajar en el taller.

 

-     La entrada en la Biblioteca requiere de acreditación, por lo que se recomienda acudir con al menos 15 minutos de antelación.

Doako Jardunaldiak

Aurrez izena eman behar da

Jornadas gratuitas

Necesaria inscripción previa

Izena on-line emateko

Inscripción on-line

  UNESCO Etxea

Aitana Uria

Tlf.94 427 64 32

a.uria@unescoetxea.org

Antolatzailea / Organiza:

Babesleak / Con el apoyo de:

 

Laguntzaileak/Colaboran:

 

 

 

 

 

 

Elkartu zaitez 

 

Asóciate

 

Síguenos en

- en gaude