Mezua ezin baduzu ondo ikusi, egin klik hemen

Si no ve correctamente este e-mail, pinche aquí

  http://www.unescoetxea.org/irudiak/1Min_agua_icoesp.jpg Castellano>>> .

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_EcosistemasEuskadi_eus.jpg

 

Ikastaro aurreratua sarean (1. edizioa)

Ekosistemen zerbitzuak eta azpiegitura berdeak

 

SARRERA

 

Badakizu zer diren ekosistemen zerbitzuak? Nola laguntzen digute lurraldeari buruzko erabakiak hartzean, etorkizun iraunkorrago baterantz? Zer ezaugarri izan behar ditu azpiegitura berdeak, nola planifikatzen da eskala desberdinetan eta zer lotura dago pertsonen osasunarekin? Bazenekien Euskadi aitzindaria dela nazioartean bere politiketan ekosistemen zerbitzuen kontzeptua aplikatzen? Ezagutzen al dituzu gobernantza eta ingurumen-justizia kontzeptuak?

 

Erantzun horiek eta beste batzuk on line ikastaro aurreratu honetan aurkituko dituzu: "Ekosistemen zerbitzuak eta azpiegitura berdeak". Ikastaro horren helburua ekosistemen zerbitzuekin lotutako kontzeptuak hurbiltzea da, bai eta horiek Euskadiko azterketen kasuan duten aplikagarritasuna hurbiltzea ere.

Online jardunaldi-tailer batekin lagunduko da, zalantzak argitzeko eta talde-dinamikaren bat egiteko.

 

Ikastaroa interesa duten eragileentzat pentsatua dago; besteak beste, irakasleentzat, administrazio publikoetako zein enpresa pribatuetako ingurumen-teknikarientzat, interpretazio-zentroetako begiraleentzat, irakasleentzat eta abarrentzat. Ikastaroan, ekosistemen zerbitzuei buruzko hastapenak eta kontzeptu horrek politika publikoetan dituen aplikazioak ikasiko dituzte.

 

Ikastaroa gaztelaniaz izango da.

 

EZAUGARRI OROKORRAK

 

- Maila: aurreratua.

 

- Gehieneko ikasle kopurua: 30.

 

- Hizkuntza: gaztelania.

 

- Modalitatea: sarekoa (moodle plataforma).

 

- Iraupena: azaroaren 30etik abenduaren 20tara. Ikastaroa osatzeko guztira 20 ordu beharko direla aurreikusten da.

 

- Online jardunaldia: Abenduak 15.  18:00etatik - 20:00etara.

 

- Izen-ematea: azaroaren 22ra arte. Plazak baino izen-emate gehiago egonez gero, antolatzaileek ikastaroaren helburuetara hobeto egokitzen diren profilak aukeratuko ditu.

 

- Kostua: 10€  (plaza baieztatu eta gero kontu zenbakia emango da ordainketa egiteko).

 

 

 

 

EDUKIAK ETA METODOLOGIA

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

IZEN-EMATEA

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_formulario2.png 

 

 

 

Informazio gehiago:

Nekane Viota. 

n.viota@unescoetxea.org

 

 

 http://www.unescoetxea.org/irudiak/bol_eco_facebook.png    http://www.unescoetxea.org/irudiak/bol_eco_twitter.png

 

    http://www.unescoetxea.org/irudiak/icono_boletin_amarillo.png  Jaso gure buletina

Antolatzaileak:

http://www.unescoetxea.org/irudiak/unescoetxea_logo2020_500.jpg

Laguntzaileak:

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_GV_ingurumena_2017.jpg

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_diputacion_Bizkaia_2016_V.jpg

 

  . 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/1Min_agua_icoeusk.jpg Euskera>>>

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_EcosistemasEuskadi.jpg

Curso avanzado online (1ª edición)

Servicios de los ecosistemas e infraestructuras verdes

 

INTRODUCCIÓN

 

¿Sabes que son los servicios de los ecosistemas?  ¿Cómo nos ayudan a la hora de tomar decisiones sobre el territorio hacia un futuro más sostenible? ¿Qué características tiene que tener una Infraestructura Verde, cómo se planifica a distintas escalas y qué relación existe con la salud de las personas? ¿Sabías que Euskadi está siendo pionero a nivel internacional en aplicar en sus políticas el concepto de servicios de los ecosistemas? ¿Conoces los conceptos de Gobernanza y justicia ambiental?

 

Estas y otras respuestas podrás encontrar en este nuevo curso avanzado on line "Servicios de los Ecosistemas e Infraestructura Verde". Esta formación tiene como objetivo acercar los conceptos relacionados con los servicios de los ecosistemas y su aplicabilidad en el caso de estudio de Euskadi.

Se acompañará de una jornada-taller online para aclarar dudas y realizar alguna dinámica grupal.

 

Este curso es una propuesta formativa con el objetivo de aumentar la capacitación profesional de personal técnico de administraciones públicas o empresas privadas, profesionales procedentes del mundo de la educación, movimientos sociales con interés en la transformación urbana y la sostenibilidad, así como cualquier persona interesada en el tema independientemente de su formación y trayectoria.

 

El curso será en castellano.

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 

- Nivel: avanzado.

 

- Nº de plazas: 30

 

- Idioma: castellano.

 

- Modalidad: Online (plataforma moodle).

 

- Duración: del 30 de noviembre al 20 de diciembre, con una dedicación total estimada de 20 horas.

 

- Jornada online: 15 de diciembre. De 18:00 a 20:00h.

 

- Inscripción: hasta el 22 de noviembre. En el caso de que las inscripciones superen las plazas disponibles, la organización seleccionará aquellos perfiles que más se adecuen a los objetivos del curso.

 

- Coste: 10 euros (una vez confirmada la plaza se facilitará un número de cuenta para hacer el ingreso).

 

 

 

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

INSCRIPCIÓN

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_formulario2.png  

 

 

 

Más información:

Nekane Viota. 

n.viota@unescoetxea.org

 

 

 http://www.unescoetxea.org/irudiak/bol_eco_facebook.png    http://www.unescoetxea.org/irudiak/bol_eco_twitter.png

 

    http://www.unescoetxea.org/irudiak/icono_boletin_amarillo.png  Recibe nuestro boletín

Organizan:

http://www.unescoetxea.org/irudiak/unescoetxea_logo2020_500.jpg

Colaboran:

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_GV_ingurumena_2017.jpg

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_diputacion_Bizkaia_2016_V.jpg