Ikusi nabigatzailean | ver en navegador | view in browser
 

 

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_ecosistemas.jpg

 

Natura, ongizatearen oinarria

Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen Ebaluazioa

 

Naturaleza base del bienestar

Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas de Euskadi

 

Nature, basis of well-being

Ecosytem Services Assessment of the Basque Country

 

 

 7   2020 Ekainak / Junio / June

http://www.unescoetxea.org/irudiak/bol_eco_facebook.png 

    

http://www.unescoetxea.org/irudiak/bol_eco_twitter.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/imagen_storymap-300x164.jpg

 

EUSKADIKO EKOSISTEMEN ZERBITZUAK PROIEKTUAREN STORY MAP.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak story mapa prestatu du. Bertan, Euskadiko Ekosistema Zerbitzuen proiektuaren hasieragatik, 2008an, burutu diren ikerketa eta jarduerak biltzen dira.

  Gehiago https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

STORY MAP SOBRE SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS DE EUSKADI.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de Gobierno Vasco ha elaborado un story map en el cual se recogen las investigaciones y actividades llevadas a cabo en el marco del proyecto Servicios de los Ecosistemas de Euskadi desde sus inicios, en 2008. 

Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

STORY MAP OF THE ECOSYSTEM SERVICES OF THE BASQUE COUNTRY PROJECT .

The department of the Environment, Territorial Planning and Housing of the Basque Government has prepared a story map in which the investigations and activities carried out within the framework of the Ecosystem Services of the Basque Country project are collected since 2008..

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 
 

https://anboto.tok-md.com/argazkiak/ZER/cache/03_01_804_tokikom_700x700.JPG

 

Naturan lortutako orekari eusten ahalegindu behar dugu krisialdiaren ostean ere”.

Miren Onaindiari elkarrizketa Anboto aldizkarian.

  Gehiago https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

Naturan lortutako orekari eusten ahalegindu behar dugu krisialdiaren ostean ere”.

Entrevista a Miren Onaindia en la revista Anboto. 

Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

Naturan lortutako orekari eusten ahalegindu behar dugu krisialdiaren ostean ere.

Interview with Miren Onaindia, in Anboto magazine.

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/revista-ecosistemas-212x300.png

 

ECOSISTEMAS ALDIZKARIA: ZIENTZIA-KUDEAKETA-GIZARTEA INTERFAZEA KONTSERBAZIOAREN ESPARRUAN: AURRERAPEN KONTZEPTUALAK ETA METODOLOGIAKOAK.

Lurraren Ekologiaren Espainiako Elkarteak argitaratzen duen Ecosistemas aldizkariaren 29. bolumena, 1. zenbakia (2020ko urtarrila-apirila), monografiko bat da, “Zientzia-kudeaketa-gizartea interfazea kontserbazioaren esparruan: aurrerapen kontzeptualak eta metodologikoak” izenburukoa.

  Gehiago https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

REVISTA ECOSISTEMAS: INTERFAZ CIENCIA-GESTIÓN-SOCIEDAD EN EL ÁMBITOS DE LA CONSERVACIÓN: AVANCES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS.

El volumen 29, No. 1 de la revista Ecosistemas, que edita la Asociación Española de Ecología Terrestre, corresponde al monográfico “Interfaz ciencia-gestión-sociedad en el ámbito de la conservación: avances conceptuales y metodológicos”. 

Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

ECOSISTEMAS JOURNAL: SCIENCE-MANAGEMENT-SOCIETY INTERFACE IN THE FIELD OF CONSERVATION: CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL BREAKTHROUGHS .

Volume 29, Num. 1 of the Ecosystems journal, published by the Spanish Association of Terrestrial Ecology, is a monograph entitled ‘Science-management-society interface in the field of conservation: conceptual and methodological breakthroughs’.

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/ODS14_notext.jpg

 

ESPAINIAKO ITSAS EKOSISTEMEN EKOSISTEMA ZERBITZUEN JARDUNALDIA.

Jardunaldian nazioarteko aditu ugarik hartu zuten parte eta itsas ekosistemetako zerbitzuen ebaluazio sozioekonomikoari buruzko hainbat arlo eztabaidatu ziren.

  Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

JORNADA SOBRE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS DE ESPAÑA.

La jornada contó con la participación de diferentes expertos a nivel nacional, y se debatieron diferentes aspectos de la evaluación socioeconómica de los servicios de los ecosistemas marinos.

Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

SEMINAR ON THE ECOSYSTEM SERVICES PROVIDED BY MARINE ECOSYSTEMS IN SPAIN.

The seminar was attended by many national experts, and during the sessions participants debated the different aspects involved in the socioeconomic assessment of marine ecosystem services.

 More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

https://pbs.twimg.com/media/ESQcSkfWAAAtXRr?format=jpg&name=small

 

XVII. ECOFLOR MEETING.

Martxoaren 4tik 7ra XVII. ECOFLOR bilera egin dute Bilboko Bizkaia Aretoan. Katedrak antolaketa-batzordean eta batzorde zientifikoan hartu du parte.

Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

XVII ECOFLOR MEETING.

Del 4 al 7 de marzo ha tenido lugar en el Bizkaia Aretoa de Bilbao, la 17ª reunión de ECOFLOR, en la cual la Cátedra ha participado tanto en el comité organizador como científico de la misma.

 Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

XVII ECOFLOR MEETING.

From 4 to 7 March, the 17th ECOFLOR meeting took place in Bilbao’s Bizkaia Aretoa. The Chair participated in both the organising and the scientific committees.

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/evento/2020_participa_eti_virtual/es_def/images/Webinar_es.jpg

 

2021-2027 HIDROLOGIA-PLANGINTZAREN 3. ZIKLOARI BURUZKO PARTE-HARTZE PUBLIKOAREN PROZESUA.

URAren Euskal Agentziak (URA) 2020ko martxoaren 3tik 12ra partaidetzazko tailerrak antolatu zituen, Kantauri Ekialdeko demarkazio hidrografikoaren hidrologia-plangintzaren hirugarren zikloko Gai Nagusien Eskema onartzeko.

Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA SOBRE EL 3er CICLO DE PLANIFICACIÓN HIDRÓLÓGICA 2021-2027.

La Agencia Vasca del AGUA (URA) organizó entre el 3 y el 12 de marzo de 2020 una serie de talleres participativos para la aprobación del Esquema de Temas Importantes (ETI) del tercer ciclo de planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.

 Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

PUBLIC PARTICIPATION ABOUT THE 3rd CYCLE OF HYDROLOGICAL PLANNING 2021-2017.

From 3 to 12 March 2020, the Basque Water Agency (URA) organised a series of participatory workshops designed to approve the Outline of Important Themes (OITs) of the third cycle of hydrological planning within the Eastern Bay of Biscay River Basin.

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/infografias-211x300.jpg

 

AGENDA 2030EKO 17 GIHren INFOGRAFIAK .

UNESCO Katedrak, BBK-Behatokiak eta Unesco Etxeak elkarrekin egin dute lan Agenda 2030eko Garapen Iraunkorrerako 17 Helburuen (GIH) Infografiak egiteko eta helburu horien Bizkaiko egoera erakusteko.

Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

INFOGRAFÍAS DE LOS 17 ODS DE LA AGENDA 2030.

La Cátedra UNESCO ha colaborado con BBK-Behatokia y UNESCO Etxea en la elaboración de las Infografías de los 17 ODS de la Agenda 2030 y su realidad en Bizkaia.

 Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

INFOGRAPHICS OF THE 17 SDGs OF THE 2030 AGENDA.

The UNESCO Chair has collaborated with BBK-Behatokia and UNESCO Etxea in the development of infographics for the 17 SDGs of the 2030 Agenda and how they can be achieved in Bizkaia.

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/Presentaci%C3%B3n1-257x300.jpg

 

TXOSTENA: BIOSFERAREN ERRESERBEN ESPAINIAKO SAREAREN EKARPENA GIH BETETZEKO.

Txostena MaB Programaren Kontseilu Zientifikoak egindako azterlanetako baten emaitza da.Txostenaren koordinazioa Miren Onaindiak, UNESCO Katedraren koordinatzaile eta MaB Programaren Kontseilu Zientifikoko kideak, egin du.

Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

INFORME: CONTRIBUCIÓN DE LA RED ESPAÑOLA DE RESERVAS DE LA BIOSFERA AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS.

El informe es resultado de uno de los estudios realizados por el Consejo Científico del Programa MaB España. Este informe ha sido coordinado por Miren Onaindia, coordinadora de la Cátedra UNESCO, y miembro del Consejo Científico del Programa MaB.

 

 Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

REPORT: CONTRIBUTION OF THE SPANISH NETWORK OF BIOSPHERE RESERVES TO ACHIEVING THE SDGs .

The report is the result of one of the studies carried out by the Scientific Committee of the MaB Programme in Spain. The report was coordinated by Miren Onaindia, coordinator of the UNESCO Chair and member of the MaB Programme’s Scientific Committee.

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/Master-225x300.jpg

 

INGURUMENA, IRAUNKORTASUNEAN ETA GIHEN MASTERRA (2020-2021).

Izena emateko epea irailaren 25a da.

Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

MÁSTER EN MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y ODS (2020-2021).

Abierto el plazo de inscripciones hasta el 25 de septiembre.

 Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

MASTER DEGREE IN ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY AND SDGS (2020-2021).

Registration is open until de 25th of september.

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

 

ARGITALPENAK | PUBLICACIONES | PUBLICATIONS

 

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/revistaecosistemas1-150x150.jpg

 

 

Onaindia, M., Peña, L., Fernández de Manuel, B., Méndez, L., Viota, M.,  Ametzaga-Arregi, I.

 

Co-creación de conocimiento para la inclusión del enfoque de servicios de los ecosistemas en la ordenación del territorio del País Vasco

 

Ecosistemas 29(1):1934.

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

 

 

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/fotoarticulomaria-ibone-300x264.jpg

 

 

M.D. López-Rodríguez, I. Ametzaga-Arregi, M. Viota, J. Cabello.

 

Interfaz ciencia-gestión-sociedad en el ámbito de la conservación: avances

conceptuales y metodológicos

 

Ecosistemas 29(1):1934.

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

 

 

 

http://unescoetxea.org/irudiak/boletin_ecoEuskadi7_img1.jpg

 

Marta Suárez, David N. Bartond, Zofie Cimburovad, Graciela M. Rusche, Erik Gómez-Baggethunf, Miren Onaindia.

 

Environmental justice and outdoor recreation opportunities: A spatially explicit assessment in Oslo metropolitan area, Norway

 

Environmental Science and Policy 108 (2020) 133-143

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

 

 

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/pantallazo-art%C3%ADculo-217x300.jpg

 

 

Fischer, L.K., Neuenkamp, L. et al. 2020

 

Public attitudes toward biodiversity-friendly greenspace management in Europe

 

Conservation Letters. DOI: 10.1111/conl.12718

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

 

 

 

 

 

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/icono_boletin_amarillo.png

Aurreko buletinak

Boletines anteriores

Previous newsletters

 

Harpidetza egiteko hemen klik egin

Haz click en el enlace si deseas suscribirte

 Click here to subscribe

http://www.unescoetxea.org/irudiak/icono_suscripcion.png

Ez baduzu buletin hau gehiago jaso, egin klik hemen
Si no desea recibir más información,
pincha aquí

Unsubscribe Link

http://www.unescoetxea.org/irudiak/icono_suscripcion_no.png

 

ecosistemas.euskadi@gmail.com

www.ehu.eus/cdsea

 

Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen Ebaluazio proiektua hurrengo entitateen lana eta laguntzari esker burutzen da

El proyecto de Evaluación de los Ecosistemas de Euskadi se lleva a cabo gracias al apoyo y dedicación de las siguientes entidades

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/Logo_Unesco-1-300x86.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/DFB-300x152.jpg

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/GV-300x147.jpg

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_UNESCO_Etxea_2017_transp.png