Mezua ezin baduzu ondo ikusi, egin klik hemen

Si no ve correctamente este e-mail, pinche aquí

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/PortadaForo_html2.jpg

 

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_Diputacion_Bizkaia1.jpg http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_UNESCO_Etxea_165N.gif
 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/PortadaForo_lineagris.jpg

Castellano>>>

 

OSASUNA IZATEKO ESKUBIDEA ETA GIZA GARAPEN IRAUNKORRA

Pertsona orok du bizimodu egokia izateko eskubidea, bai berari eta bai bere familiari osasuna eta ongizatea bermatuko diena eta, batez ere janaria, arropa, bizitokia, mediku-sorospena eta gizarte-zerbitzuak; eta baita lanik eza, gaixotasuna, elbarritasuna, alarguntasuna zahartzaroa edo bizibidea nahigabe galtzeko beste kasuren bat gertatzen denerako asegurua izateko eskubidea ere ”

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala, 25. artikulua:

Giza Eskubideen Foroak gune bat eskaintzen digu giza eskubideak geure ingurunean nahiz nazioartean defendatzearekin eta sustatzearekin zerikusia duten gaur egungo kontuak bistaratzeko eta Bizkaiko gizarteari jakinarazteko, eta baita Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiko sailek egindako lana herritarrei ezagutzera emateko ere.

 

Giza Eskubideen Foroaren zortzigarren edizioak osasun-eskubidea jorratuko du, giza garapen jasangarriari lotuta.  Osasun-eskubidea jasota dago Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 25. artikuluan, bai eta Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Itunean ere.  Gaur egun estatu guztiek berretsi dute osasun-eskubidea aitortzen duen giza eskubideen nazioarteko tratatu bat, gutxienez.

Azaroaren 17a, asteartea. 12:00etan.

 

Sarrera ekitaldia

 

- TERESA LAESPADA, Enplegua, Gizarteratzea eta Berdintasuna

                                                    Sustatzeko foru diputatua.

 

KONFERENTZIA

“Ugalketa-osasunerako eskubidea giza garapenaren helburu gisa”

 

Ugalketa-osasuneko arazoak dira adin ugalkorreko emakumeen gaixotze- eta heriotza-kausa nagusia. Egunero hiltzen dira munduan 800 bat emakume haurdunaldiarekin edo erditzearekin zerikusia duten konplikazioen ondorioz.

 

Inaugurazio-ekitaldian ugalketa-osasunerako eskubidea jorratuko da giza garapenaren helburu gisa. Horretarako, ugalketa-osasunerako eskubidea bermatzeko nazioarteko komunitateak egindako aurrerapenak aztertuko dira.

 

Parte-hartzailea:

 

       - LUIS MORA, Nazio Batuen Populazio Funtseko (UNFPA)

                                       genero, giza eskubide eta kultura arloko burua.

 

 

Aurkezlea: Ana Aizpiri, EITBko kazetaria.

 

Azaroaren 17a, asteartea. 18:00etan.

 

 

 

EZTABAIDA-MAHAIA

“Sexu-osasuna eta -eskubideak”

 

Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) honela definitzen du sexu-osasuna: gaixotasun, disfuntzio eta ezgaitasunik ez izateaz gain, sexualitatearekiko eta sexu-harremanekiko errespetua izatea, plazera lortzeko eta sexu-esperientzia seguruak eta hertsadura, diskriminazio eta bortxakeriarik gabeak izateko aukera aitortzea.

 

 

Esku hartuko dute:

 

        - ÁNGELES CABRIA GARCÍA, Osasun Publiko, Genero eta

                                                                   Garapeneko aholkularia.

 

       - JAVIER GOMEZ ZAPIAIN, Psikologian doktorea eta EHUko

                                                                  Sexologiako irakaslea.

 

 

Aurkezlea:  Ramón Bustamante, Herri Irratiko kazetaria.

azaroaren 18a, asteazkena.  18:00etan

 

 

KONFERENTZIA

 

“Osasun-eskubidea 2015 osteko garapen-agendan”

 

Milurteko Garapen Helburuak betetzeko finkatutako epea agortu ondoren, nazioarteko komunitatea 2030era begira dago eta Garapen Jasangarriaren Helburuek (GJH) planteatzen dituzten erronkei aurre egiteko prestatzen ari da, osasun-eskubidearekin zerikusia duten helburuak barne.

 

Esku hartuko dute:

 

       - LUISA CABAL, ONUSIDAko Giza Eskubideen burua.

 

       - ITZIAR LARIZGOITI, OMEko Pazientearen Segurtasun programaren arduraduna.

 

 

Aurkezlea: Juanma Jubera, Herri Irratiko kazetaria.

 

Amaiera-ekitaldia:

 

      - MARÍA GUIJARRO,  Bizkaiko Foru Aldundiaren Berdintasuna Sustatzeko zuzendari nagusia.

 

SARRERA LIBREA . EZINBESTEKOA DA IZENA EMATEA

Informazio gehiago jasotzeko eta izena emateko:

 

Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusia

Bizkaiko Foru Aldundia

Tel. 94 406 77 89 ; eskubideak@bizkaia.net 

administracion@unescoetxea.org

http://www.unescoetxea.org/irudiak/VII_foroa_eustbot.jpg

  . 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/PortadaForo_lineagris.jpg

 

 

 

EL DERECHO A LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho  a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25:

 

El Foro de Derechos Humanos nos ofrece un espacio para visibilizar y trasladar a la sociedad vizcaína cuestiones de actualidad en relación con la defensa y promoción de los derechos humanos desde lo local al ámbito internacional, así como de comunicación a la ciudadanía del trabajo realizado por las diferentes áreas de la Dirección General de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia.

 

La octava edición del Foro de Derechos Humanos tratará el derecho a la salud vinculado al desarrollo humano sostenible.  El derecho a la salud está recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Actualmente todos los estados han ratificado al menos un tratado internacional de derechos humanos que reconoce el derecho a la salud.

 

martes, 17 de noviembre. 12:00h.

 

Acto inaugural

 

- TERESA LAESPADA, Diputada foral de Empleo, Inserción Social

                                                    e Igualdad.

 

 

CONFERENCIA

“Derecho a la salud reproductiva como objetivo de desarrollo humano”

 

Los problemas de salud reproductiva son la principal causa de morbilidad y mortalidad para mujeres en edad fértil. Cada día mueren en todo el mundo unas 800 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto.

 

En el acto inaugural se abordará el derecho a la salud reproductiva como objetivo de desarrollo humano analizando cuáles han sido los avances de la comunidad internacional en la garantía del derecho a la salud reproductiva.

 

Interviene:

 

       - LUIS MORA, Jefe del área de género, derechos humanos

                                       y cultura del Fondo de Población de Naciones

                                       Unidas (UNFPA).

 

 

Presenta: Ana Aizpiri, Periodista de EITB.

martes, 17 de noviembre. 18:00h.

 

 

 

 

 

 

 

MESA DE DEBATE

Salud y derechos sexuales

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la  salud sexual no solamente como ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad, sino como el respeto hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, el reconocimiento a la posibilidad de obtener placer y tener experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia.

 

Intervienen:

 

        - ÁNGELES CABRIA GARCÍA, Consultora en Salud Pública,

                                                                       Género y Desarrollo.

 

       - JAVIER GÓMEZ ZAPIAIN, Doctor en Psicología y profesor de

                                                                  Sexología de la EHU/UPV

 

 

Presenta: Ramón Bustamante, Periodista de Radio Popular.

miércoles, 18 de noviembre. 18:00h.

 

CONFERENCIA
“El derecho a la salud en la agenda de desarrollo post-2015 ”

 

Cumplido el plazo fijado para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la comunidad internacional mira ahora a 2030 y se prepara para afrontar los retos que plantean los  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen objetivos relacionados con el derecho a la salud.

 

Intervienen:

 

       - LUISA CABAL, Jefa de Derechos Humanos en ONUSIDA.

 

       - ITZIAR LARIZGOITI, Responsable del Programa de Seguridad del Paciente de la OMS.

 

 

Presenta: Juanma Jubera, Periodista de Radio Popular.

 

Acto de clausura:

 

      - MARÍA GUIJARRO,  Directora General de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia.

 

ENTRADA LIBRE . INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Información adicional e Inscripciones:

 

Dirección General de Igualdad

Diputación Foral de Bizkaia

Tel. 94 406 77 89 ; eskubideak@bizkaia.net

administracion@unescoetxea.org

http://www.unescoetxea.org/irudiak/VII_foroa_castbot.jpg

http://www.unescoetxea.org/irudiak/PortadaForo_lineagris.jpg