©IFAD-Anwar Hossain

Taller

 

La lucha contra el cambio climático: proyectos de adaptación en cooperación al desarrollo con equidad de género

Tailerra

 

Klima-aldaketaren kontrako borroka: egokitze-proiektuak garapenerako lankidetzan, genero-berdintasuna oinarri hartuta

Asteartea, abenduak 21

9:30–14:30

 

Villamonte kultura-aretoa

(San Martin de Tours parrokiaren ondoan)

Algortan

Martes, 21 de diciembre

9:30 – 14:30

 

Aula de cultura de Villamonte

(junto a la parroquia San Martin de Tours)

Algorta

Helburua: garapenerako lankidetzak dituen gaitasunak identifikatzea, klima-aldaketaren kontrako borroka-tresna gisa.

 

Lan-tailer praktiko bat egingo da, helburu hauek lortzeko asmoz:

 

-     Klima-aldaketak giza garapenean dituen ondorioakaztertzea.

 

-     Erronka teknikoak, instituzionalak eta finantza-erronkak eztabaidatzea, kontuan hartuta klima-aldaketaren nazioarteko agendaren testuingurua/aukerak.

 

-     Egokitze-proiektuetarako gaitasunak ikertzea, klima-aldaketaren kontrako borrokan.

 

-     Lanabesak eskaintzea lankidetzan, klima-aldaketaren aurkako borrokan lagun diezaguten, genero-berdintasuna sustatuz.

 

-     Abian diren eta arrakasta izan duten esperientziak ezagutzea, eta aplikatzeko ahalmena identifikatzea euskal GGKE-en proiektuetan. 

 

-     COP16k klima-aldaketari buruz ateratako azken ondorioak ekartzea; Nazio Batuek Cancúnen egin zuten COP16, 2010eko azaroaren 29tik abenduaren 10era.

 

Objetivo: identificar las potencialidades que tiene la cooperación al desarrollo como herramienta de lucha contra el cambio climático

 

Se celebrará un taller práctico de trabajo que pretende:

 

-     Analizar las consecuencias del cambio climático en el desarrollo humano.

 

-     Debatir sobre los retos técnicos, financieros e institucionales,  sin perder de vista el contexto/expectativas de la agenda internacional sobre cambio climático.

 

-     Estudiar las potencialidades de los proyectos de adaptación en la lucha contra el cambio climático.

 

-     Ofrecer herramientas de trabajo en cooperación que nos ayuden en la lucha contra el cambio climático fomentando la equidad de género.

 

-     Conocer experiencias exitosas en marcha e identificar las potencialidades de aplicación en los proyectos de las ONGD vascas.

 

-     Acercar las últimas conclusiones de la COP16 sobre cambio climático, celebrada por las Naciones Unidas en Cancún, del 29 noviembre al 10 diciembre de 2010.

Horretarako, talde txikietan lan egingo dugu, eta gurekin izango ditugu:

 

Jesus Quintana, programa-koordinatzailea “Nazio Batuen Nekazaritza Garapenerako Nazioarteko Funtsa (IFAD)” erakundearen Ingurumen eta Klima-aldaketaren Atalean

 

Elena Apilánez, Genero Berdintasunaren eta Lankidetzaren aldeko politiketan aditua

Para ello trabajaremos en grupos pequeños, y contaremos con la presencia de:

 

-       Jesus Quintana, Coordinador de Programas en la División de Medio Ambiente y Cambio Climático del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas (IFAD)

 

-       Elena Apilánez, Experta en Políticas de Equidad de Género y Cooperación

Norentzat:

Garapenerako eragileak: GGKE, elkarteak eta taldeak

(ingurumenaren, emakumeen eta gazteriaren ingurukoak)

Udal-teknikariak (agenda 21, lankidetza, berdintasuna, ingurumena, lekuko garapena)

Dirigido a:

Agentes de desarrollo: ONGD, asociaciones y colectivos (ambientales, de mujeres y de juventud)

Personal técnico municipal (agenda 21, cooperación, igualdad,  medioambiente, desarrollo local)

Egitaraua

Programa

9.30- 9.45

Sarrera eta jardunaldiaren helburuak

Getxoko Udalaren ordezkaria

Txabi Anuzita (UNESCO Etxea) 

 

9.45 – 11.45

Garapenerako lankidetzan klima-aldaketaren aurkako borroka txertatzeko estrategiak

Jesus Quintana (Nazio Batuen Nekazaritza Garapenerako Nazioarteko Funtsa, IFAD)

 

11.45 – 12.00. Atsedena.

 

12.00 – 14.00

Klima-aldaketaren aurkako borrokarako lanabesak, genero-berdintasuna sustatuz.

Elena Apilánez (Genero Berdintasunaren eta Lankidetzaren aldeko politiketan aditua)

 

14.00 – 14.30

Conclusiones y cierre

Aitana Uria (Unesco Etxeko Klima-aldaketaren arloko arduraduna).

 

9.30- 9.45

Introducción y objetivos de la jornada.

Representante del Ayuntamiento de Getxo

Txabi Anuzita (UNESCO Etxea) 

 

9.45 – 11.45

Estrategias de incorporación de la lucha contra el cambio climático en la cooperación al desarrollo: la adaptación.

Jesus Quintana (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas, IFAD)

 

11.45 – 12.00. Pausa.

 

12.00 – 14.00

Herramientas de lucha contra el cambio climático fomentando la equidad de género.

Elena Apilánez (Experta en Políticas de Equidad de Género y Cooperación)

 

14.00 – 14.30

Conclusiones y cierre

Aitana Uria (Responsable de Cambio Climático de Unesco Etxea).

Izen-emateak

Inscripciones

Beharrezkoa da aurrez izena ematea

Necesaria inscripción previa

  UNESCO Etxea

Aitana Uria

Tlf.94 427 64 32

a.uria@unescoetxea.org

 

Tailer honetaz gain beste jarduera batzuk antolatu ditugu:

Taillerraren egun berean (abenduak 21) arratsaldean:

zine-foruma “ALDAKETA KLIMATIKOA GELDITU, GIZADIAREN ETORKIZUNERAKO” dokumentalarekin. Parte hartuko du, besteak beste, Juantxo Lopez Uraldek, Greenpeace erakundearen zuzendari ohia eta gaur egun Equo proiektuaren sustatzailea. Villamonte kultura-aretoa, Algortan, 18:30etik 20:30etara

POBREZIA ETA KLIMA-ALDAKETA, EKUAZIO BIDEGABEA erakusketa, ikusgai egongo da abenduaren 11tik 13ra Getxotik Mundura-ren karpan (Areeta metro-geltokiko plazan) eta abenduaren 14tik 30era, Gobela kiroldegian

Paralelamente a este taller se han organizado una serie de actividades adicionales:

El mismo día del taller (21 de diciembre) por la tarde:

Cine-fórum con el documental “FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO POR EL FUTURO DE LA HUMANIDAD” y con la presencia, entre otros, de Juantxo Lopez Uralde (ex - Director de Greenpeace, y actual impulsor de Proyecto Equo). Aula de Cultura Villamonte, Algorta, de 18:30 a 20:30

La exposición POBREZA Y CAMBIO CLIMÁTICO, UNA ECUACIÓN INJUSTA que se podrá ver del 11 al 13 de diciembre en la Carpa del Getxotik Mundura (Plaza del Metro de Las Arenas) y del 14 al 30 de diciembre en el Polideportivo Gobela

Informazio gehiago

Más información

Zineforum eta erakusketa:

Triptikoa  / Kartela

Cinefórum y exposición:

Tríptico  / Cartel

En el marco de Getxotik Mundura - Mundutik Getxora ospakizunean barne