Klik hemen  Zer esan nahi du irudiak?  ¿Qué significa la imagen?  click aquí

 

 

ELKARBIZI DEZAGUN MUNDUA!

ATXIKI JARIO HANDI HONI!

 

2011ko ekinaren 9a

 

Isozaki atea

Bizikidetasun plaza

Bilbo

 

ikusi mapa

 

¡CONVIVAMOS EL MUNDO!

¡ÚNETE A ESTA GRAN CORRIENTE!

 

9 de junio de 2011

 

Isozaki atea

Plaza de la Convivencia

Bilbao

 

ver mapa

1997. urtean Beken Programa hasi zenetik hona bertan parte hartu duten pertsonei omenaldia egin nahi dio UNESCO Etxeak, hauxe baita UNESCO Etxearen 20 urteetan eman den programa gogoengarrienetariko bat. 

 

Ekitaldi publiko bat izango da Bilboko  Elkarbizitzaren plazan, eta UNESCO Etxeko bekadunek hartuko dute parte, dela bertatik zuzenean, dela argazkien eta bideoen bidez.

143 gazte dira, 1997. urtetik  Afrika, Asia eta Hego Ameriketako UNESCOren 44 bulegotan lan egin dutenak, UNESCO Etxeak, UNESCOko Pariseko egoitzarekin elkarlanean kudeatutako beken programen babesarekin, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak eta Bizkaiko Foru Aldundiak lagunduta.

 

Topaketa eta elkarbizitza sustatzeko, elkarrizketa, lankidetza, sareak eta hausnarketa sustatzeko, arte (elkar)ekintza bat egingo da: lur berri bat asmatuko dugu, gizatiarragoa, eta humanismo berriaz jardun eta galdera bat egingo dugu, UNESCOren iritziz globalizazioaz eztabaidatzeko aukera ematen duen galdera bat. Hona hemen: Nola kudeatu aniztasuna gure gizarteak eta hiriak alderdi guztietan gero eta konplexuago eta anitzago bihurtzen ari diren honetan?

En UNESCO Etxea hemos organizado una jornada de reconocimiento a labor de las personas que han participado en el Programa de Becas UNESCO desde su inicio en 1997.

Este programa es uno de los hitos fundamentales de UNESCO Etxea en sus 20 años de vida.

 

Consistirá en un acto público en la Plaza de la Convivencia de Bilbao que contará con la  participación de becarias y becarios, tanto de manera presencial como a través de fotografías y vídeos.

Son 143 jóvenes que, desde 1997, han trabajando en 44 Oficinas de la UNESCO de África, Asia y América Latina dentro del Programa de Becas que cada año se gestiona desde UNESCO Etxea, en colaboración con la Sede de la UNESCO en Paris, y financiado por la Agencia vasca de Cooperación para el Desarrollo y la Diputación Foral de Bizkaia.

 

Para promover el encuentro y la convivencia, el diálogo, la cooperación, las redes y la reflexión, se desarrollará una (inter)acción artística en la que se reinventará una tierra, más humana,  dialogaremos sobre un Nuevo Humanismo y nos haremos una pregunta que la UNESCO considera que la globalización trae  a debate : ¿Cómo podemos manejar la diversidad al mismo tiempo que nuestras sociedades y ciudades se vuelven cada vez más complejas y diversas en todos los aspectos?.

Egitaraua

Programa

11:00

Extreme-stream lantegia

Artearen eta Bakearen (elkar) ekintza (elkarrizketa sustatzea artearen bidez) UNESCO Etxeko bekadunen eta UNESCO Etxeko taldearen artean.

Bideratzailea: Alex Carrascosa, artibista-artista plastikoa, ikertzaile militantea eta performerra.

 

UNESCO Etxeko bekadunen bideoen eta argazkien proiekzioa

11:00h.

Taller Extreme-stream

(Inter) acción de Arte y Paz (potenciación del diálogo a través del arte) entre becarios UNESCO Etxea y el equipo de UNESCO Etxea

Facilita: Alex Carrascosa, artivista-artista plástico, investigador militante y performer.

 

Proyección de vídeos y fotos de becarios UNESCO Etxea

13:00

Sarrerako hitzak

Ruper Ormaza, UNESCO Etxeko Lehendakaria.

 

Consuelo Vázquez, UNESCOrekin Elkarlanean Jarduteko Espainiako Batzordeko Idazkari Nagusia.

 

Jennifer Blinker,  UNESCO. Egoitzatik kanpoko Unitateen Koordinaziorako Bulegoa.

 

Ondorengoen ordezkariak:

 

Eusko Jaurlaritzaren Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia.

Bizkaiko Foru Aldundia.

Bilboko Udala.

UNESCO Etxeko bekadunak.

 

eta

 

Ustaritz Aldekoaotaloraren laguntzarekin, Bilboko Athletic Club taldeko jokalaria eta UNESCO Etxeko bazkide ongilea.

 

 

13:45

Aurkezpena eta amaiera

Extreme-stream irudiaren aurkezpena.

Enparantzako argien artean zintzilikatu eta heliozko globoen bidez aireratuko da.

13:00h.

Intervenciones de

Ruper Ormaza, Presidente de UNESCO Etxea.

 

Consuelo Vázquez, Secretaria General de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO.

 

Jennifer Blinker,  UNESCO. Oficina de Coordinación de las Unidades fuera de la Sede.

 

y representantes de:

 

Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco.

Diputación Foral de Bizkaia.

Ayuntamiento de Bilbao.

Personas becarias de UNESCO Etxea.

 

Con la participación de

 

Ustaritz Aldekoaotalora, Jugador del Athletic Club de Bilbao y Socio benefactor de UNESCO Etxea.

 

 

13:45h.

Presentación y cierre

Presentación de la imagen Extreme-stream que se colgará entre las farolas de la plaza y lanzamiento al aire con globos de helio.

Informazio gehiago

Más información

  UNESCO Etxea

 

Isabel González Rojo

Tlf.94 427 64 32

i.gonzalez@unescoetxea.org

 Antolatzailea/Organiza:

 Laguntzaileak/Colaboran:

 

Elkartu zaitez 

Asóciate

 

Síguenos en

- en gaude