BEKEN DEIALDIA:

 

GIZA ESKUBIDEEI BURUZKO TAILLERRA

 

(Irailak 16-20. Geneva)

CONVOCATORIA DE BECAS:

 

TALLER

SOBRE DERECHOS HUMANOS

 

(16-20 septiembre. Ginebra)

UNESCO Etxeak GKEetako langileentzako 8 beka eskaintzen ditu,

 

 “Human Rights Internship Programme

 

prestakuntza-tailerrean parte hartzeko, zeina Nazio Batuen Giza Eskubideen Kontseiluarekin batera egingo baita, Genevan (Suitza); hau da, 2013ko irailaren 16tik 20ra bitartean eta, hain zuzen, GEKren 24. bilera-aldia izango da.

 

PRESTAKUNTZA-TAILLERAKO PROGRAMA

(pdf - 100KB)

 

UNESCO Etxea oferta 8 becas para personal de ONGs del País Vasco, para participar en el taller formativo

 

“Human Rights Internship Programme”

 

durante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), que tendrá lugar entre el 16 y 20 de septiembre de 2013, durante su 24º período de sesiones.

 

PROGRAMA DEL TALLER DE FORMACIÓN

(pdf - 100KB)

 

 

Hautagaiak aukeratzeko, ebaluazio objektiboa egingo da, irizpide hauek kontuan hartuta:

 

1.Giza eskubideen eta/edo lankidetzaren arloan prestakuntza eta/edo aurretiazko ezagutza frogagarriak izatea.

 

2. Eskuratutako ezagutzak bere erakundearen barruan txertatzeko aukerak izatea.

 

3. Euskal esparruko erakunde baten partaide izatea (GKEak nabarmenki), giza eskubideen arloarekin harremanduta

 

4. Ingeleseko maila altua: prestakuntza ingelesez da oso-osorik, eta beraz, ezinbestekoa da hizkuntza ongi jakitea.

 

5. Artikulu bat idaztea, gero UNESCO Etxearen webgunean argitaratuko dena: programan parte hartzen dutenek iritzi-artikulu bat egin beharko dute amaierako lan gisa, euskaraz edo gaztelaniaz izan daitekeena. Gaia ikastaroan landutako eta bakoitzaren erakundearen lanarekin lotutako bat izango da. Honako webgune honetan argitaratuko da: www.unescoetxea.org.  Gaia parte-hartzailearen eta UNESCO Etxearen artean aukeratuko dute.

 

6. Diskriminazio positiboko irizpideak: emakumeen eta euskal erakundeetan lan egiten duten Hegoaldeko pertsonen parte-hartzea sustatuko da.

 

 

La selección de las candidaturas se hará en base a una evaluación objetiva tomando como base los siguientes criterios:

 

1. Formación y/o conocimientos previos demostrables en derechos humanos y/o cooperación.

 

2. Expectativas y posibilidades de replicabilidad de los conocimientos adquiridos a lo interno de su organización.

 

3. Pertenencia o relación directa con una institución (preferentemente ONG) del ámbito vasco con trabajo en derechos humanos.

 

4. Nivel alto de inglés: la formación se desarrollará en su totalidad en inglés, por lo que es indispensable un buen manejo de la lengua.

 

5. Redacción de artículo para su publicación en la web de UNESCO Etxea: las personas que participen en el Programa, deberán, como trabajo final, realizar un artículo de opinión (en castellano o euskera) sobre alguno de los temas abordados en el curso y vinculado al trabajo de su organización, que será publicado en www.unescoetxea.org. El tema será seleccionado entre la persona participante y UNESCO Etxea.

 

6. Criterios de discriminación positiva: se fomentará la participación de mujeres y de personas del Sur trabajando en organizaciones vascas.

 

 

Ikastaroa egiteko beharrezkoak diren materialez gain, bekak hauek estaliko ditu: bidaia hegazkinez, eta irailaren 16tik 20rako Genevako hotela eta otorduak.

 

Parte-hartzaileek prestakuntza-programaren saio guztietan parte hartzeko konpromisoa hartzen dute, bai eta amaierako iritzi-artikulua idaztekoa ere edota bekaren dirulaguntza itzuli behar izango dute.

 

 

Además de los materiales necesarios para el desarrollo del curso, las becas incluyen: viaje en avión, hotel y alimentación en Ginebra entre el 16 y 20 de septiembre.

 

Las personas participantes se comprometen a participar en todas las sesiones del Programa de formación, así como a la redacción final del artículo de opinión. En caso contrario deberán devolver el importe de la beca.

 

ESKAERAK

SOLICITUDES

Beka eskatzeko, hautagaiaren CV eta motibazio-gutun bat bidali behar da, euskal esparruko zer GKEtan jarduten duen eta eskuratutako ezagutzak bere erakundean txertatzeko zer aukera dituen adierazita.

 

Eskaerak administracion@unescoetxea.org

  helbidera bidali behar dira

 

uztailaren 14a baino lehen,

 

"Geneva Beka" erreferentzia aipatuz

 

UNESCO Etxeak uztailaren 19a baino lehen

jakinaraziko die aukeratutako pertsonei.

 

Para solicitar las becas se debe enviar un CV de la persona candidata, indicando su pertenencia a una ONG del ámbito vasco, así como una carta de motivación incluyendo sus expectativas y posibilidades de replicabilidad de los conocimientos en su organización.

 

Las solicitudes deben enviarse al correo

administracion@unescoetxea.org

 

antes del 14 de julio,

 

con la referencia "Beca Ginebra"

 

UNESCO Etxea informará a las personas seleccionadas

antes del 19 de julio.

 

Informazio gehiago

Más información

  Nekane Viota

n.viota@unescoetxea.org

 

94 427 64 32

 Nekane Viota

n.viota@unescoetxea.org

 

94 427 64 32

 

 

Elkartu zaitez 

 

Asóciate

 

 

Síguenos en

 

 

- en gaude

 

 

Dirulaguntzailea / Financia: