Si no ve correctamente este e-mail pinche aquí

Mezua ezin baduzu ondo ikusi, egin klik hemen

 http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_BBK_fundazioa.jpg

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_UNESCO_Etxea_2017_300.jpg

 

DEIALDIA:  

BBK - UNESCO

NAZIOARTEKOTZE BEKAK 

 

 

CONVOCATORIA:  

BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN

BBK-UNESCO

 

 

BBK Fundazioak eta UNESCO Etxeak bi beka eskaintzen dituzte, Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundearen (UNESCO) Pariseko egoitzan, esperientzia profesional bat errazteko asmoz.

 

Beka bat UNESCOko Finantza Kudeaketarako Bulegoan aritzeko da eta bestea erakunde honetako Barne ikuskapen zerbitzuan (Auditoria) lan egiteko da.

 

 

La Fundación BBK, junto con UNESCO Etxea, ofrece dos becas de internacionalización con el objetivo de facilitar  experiencia profesional en la Sede Central de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París.

 

Estas becas se desarrollarán en la Oficina de Gestión Financiera  y en el Servicio de Supervisión Interna (Auditoría) de la UNESCO respectivamente.

Ezaugarri orokorrak

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Iraupena: Bekaren onuradunek 6 hilabetez lan egingo dute UNESCOn, 2020ko urtarriletik ekainera.

 

Duración: Las personas beneficiarias de las becas se incorporarán a la UNESCO por un período de 6 meses, comprendido entre Enero y Junio de 2020.

Beken edukiak:

 • Bekadun bakoitzari hamar orduko prestakuntza-ikastaroa eskainiko zaio, Nazio Batuen eta UNESCOri buruzkoa. Formazio hau UNESCO Etxeak emango du UNESCOn lanean hasi aurretik.

 

 • Beka bakoitzak 10.000 € gordineko zuzkidura ekonomikoa du. Dotazio honek barne hartzen du: hileko ordainketa, Bidaian laguntzeko asegurua, Gizarte Segurantzaren kotizazioaren gastuak eta PFEZ retentzioaren gastuak. Bekaren ordainketa Kutxabankeko kontu zenbaki baten egingo da. Kontu zenbaki honen titularra bekaren onuraduna izango da.

Contenido de las becas:

 • Las becas comprenden un curso de formación sobre la UNESCO y las Naciones Unidas. Esta formación será impartida por UNESCO Etxea con anterioridad a la incorporación a la UNESCO.

 

 • Cada beca tiene una dotación económica de 10.000 € brutos. Incluye: pago mensual, seguro de asistencia en viaje, costes de cotización a la Seguridad Social y retención IRPF. El abono de la beca se realizará en un número de cuenta Kutxabank cuyo titular sea la persona beneficiaria de la beca.

Beka jaso eta erabiltzeak ez du inolaz ere esan nahi bekadunaren eta beka-emaileren edo egonaldi profesionala eskaintzen duen organismoaren (UNESCOren) artean kontratu-loturarik sortuko denik.

 

La concesión y disfrute de las becas no generará en ningún caso relación contractual entre la persona becada y la entidad becante o el organismo en el que se realice la estancia profesional (UNESCO).

 

1. FINANTZA KUDEAKETARAKO BULEGORAKO BEKA

1. BECA PARA LA OFICINA DE GESTIÓN FINANCIERA

Baldintzak:

 1. Bizkaian erroldatuta egotea.

 2. 30 urtetik beherakoa izatea.

 3. Graduko edo graduondoko Ikasketak arlo hauetan: finantzak, administrazio publikoa edota kontabilitatea.

 4. Finantza kudeaketan, enpresa baiabide plangintzan eta kontratazio publikoaren  ezagutzak.

 5. SAP datuen erauztean esperientzia kontutan hartuko da.

 6. MS Office-n gaineko ezagutza aurreratuak.

 7. Ingelesa edota frantsesa bikain menderatzea.

 8. Aurretik BBK-k edo UNESCO Etxeak finantzaturiko programetan parte hartu ez izana.

Requisitos:

 1. Empadronamiento en Bizkaia.

 2. Menor de 30 años.

 3. Estudios de grado o postgrado en las siguientes áreas: finanzas, administración pública y/o contabilidad.

 4. Conocimientos de gestión financiera, planificación de recursos empresariales y contrataciones públicas.

 5. Se valorará experiencia en extracción de datos SAP.

 6. Conocimientos avanzados de MS Office.

 7. Excelente conocimiento de inglés y/o francés.

 8. No haber participado anteriormente en ningún programa de prácticas financiado por BBK ni por UNESCO Etxea.

Eskaeren tramitazioa:

Eskakizunak betetzen dituzten pertsonek Curriculum Vitae-a bidali behar dute, BBK-UNESCO erreferentziarekin, ondoko helbide elektroniko honetara:

 

 

becabbkfinanzas@unescoetxea.org

 

 

Curriculumak jasotzeko azken eguna:

2019ko urriaren 14a

 

Tramitación de las Solicitudes:

Aquellas personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar su Curriculum Vitae, indicando la referencia Beca BBK - UNESCO, a la dirección:

 

 

becabbkfinanzas@unescoetxea.org

 

 

Fecha límite para el envío de Curriculum:

14 de octubre de 2019

 

2. BARNE IKUSKAPEN ZERBITZURAKO (AUDITORIA) BEKA

2. BECA PARA SERVICIO DE SUPERVISIÓN INTERNA (AUDITORÍA)

Baldintzak:

 1. Bizkaian erroldatuta egotea.

 2. 30 urtetik beherakoa izatea.

 3. Graduko edo graduondoko ikasketak finantzetan edota enpresen administrazio eta zuzendaritzan.

 4. Barneko auditorian edo kontabilitatean ezagutza eta esperientzia baloratuko dira.

 5. Ingelesezko edo frantzesezko maila bikaina ahozkoan eta idazketan aritzeko.

 6. MS Office-n gaineko ezagutza aurreratuak.

 7. Aurretik BBK-k edo UNESCO Etxeak finantzaturiko programetan parte hartu ez izana.

Requisitos:

 1. Empadronamiento en Bizkaia.

 2. Menor de 30 años.

 3. Estudios de grado o postgrado en las áreas de: finanzas y/o dirección y administración de empresas.

 4. Se valorarán conocimientos o experiencia en auditoría interna y contabilidad.

 5. Excelente nivel escrito y hablado de inglés o francés.

 6. Conocimientos avanzados de MS Office.

 7. No haber participado anteriormente en ningún programa de prácticas financiado por BBK ni por UNESCO Etxea.

Eskaeren tramitazioa:

Eskakizunak betetzen dituzten pertsonek Curriculum Vitae-a bidali behar dute, BBK-UNESCO erreferentziarekin, ondoko helbide elektroniko honetara:

 

 

becabbkauditoria@unescoetxea.org

 

 

Curriculumak jasotzeko azken eguna:

2019ko urriaren 14a

 

Tramitación de las Solicitudes:

Aquellas personas interesadas que cumplan los requisitos deberán enviar su Curriculum Vitae, indicando la referencia Beca BBK - UNESCO, a la dirección:

 

 

becabbkauditoria@unescoetxea.org

 

 

Fecha límite para el envío de Curriculum:

14 de octubre de 2019

 

INFORMAZIO GEHIAGO

MÁS INFORMACIÓN

UNESCO Etxea
Isozaki Atea - Bizikidetasun enparantza
Uribitarte pasealekua 12, 2. lokala
48001 Bilbao

Tfna. 94 427 64 32
 

Ohiko galdera ikusteko >>

UNESCO Etxea
Isozaki Atea - Plaza de la Convivencia
Paseo de Uribitarte 12, local 2
48001 Bilbao

Tlf. 94 427 64 32
 

Ver preguntas frecuentes >>

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/logo_facebook_circulo.png  http://www.unescoetxea.org/irudiak/logo_twitter_circulo.png   

 

 

www.unescoetxea.org
info@unescoetxea.org

http://www.unescoetxea.org/irudiak/icono_suscripcion.png

 

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/icono_suscripcion_no.png

 

Haz click en el siguiente enlace si deseas suscribirte

Harpidetza egiteko hemen klik egin

 

 

Ez baduzu informazio hau gehiago jaso, egin klik hemen
Si no desea recibir más información,
pincha aquí